กำหนดเป้าหมายให้ชัด – อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต

…ผมคิดว่า เป้าหมายต้องชัดเจนว่าอยากจะทำอะไร?
และสิ่งที่ทำนั้นต้องดีงาม

อย่าไปคิดเอาของซึ่งตัวเองไม่ควรจะได้ คือไม่ดีงามทั้งหลาย ก็ไม่น่าจะเป็นแนวทาง

…คนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “คุณธรรม” ต้องเป็น “สิ่งที่ดีงาม” แล้วดีงามในทุกแง่มุมผมว่าพยายามเต็มที่ เต็มความสามารถ ทุ่มเทแล้วสำเร็จ

…ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ในสังคม หากสังคมไปไม่รอด เราเองก็ไม่รอด ต้องกระทบไม่มากก็น้อยแน่นอน

ฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราจะเอาตัวรอดคนเดียว แต่เราทุกคนต้องร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรสังคมเราถึงจะรอด ถึงจะเจริญ ถึงจะสงบ มีสันติสุข แล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวเอง มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา ผมว่าดี

ขอให้นึกถึงส่วนรวมไว้

ในการทำธุรกิจนั้นต้องมี CSR (Corporate Social Responsibility) และก็ใช้หลักการเดียวกัน ทั้งในระดับใหญ่ ระดับรอง ระดับย่อย ทุกส่วนมันโยงถึงกันทั้งหมด…

Advertisements
Published in: on April 4, 2007 at 8:55 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://thaicoon.wordpress.com/2007/04/04/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%b2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. ผมสมัครเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ หัวหน้าภาควิชา Politics, Philosophy and Economics หรือเป็น อาจารย์สอนเต็มเวลาที่ ม.รังสิต โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ผมจบ ปริญญาเอก จาก TheClaremont Graduate School ด้าน International Political Economy ด้วยทุนกองทัพบก แต่ไม่เห็นมีใครเรียกไปสัมภาษณ์ จึงอยากเรียนถามท่านว่า ท่านมีวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานอย่างไรครับ ใช้ความรู้ความสามารถหรือระบบเส้นสาย กรุณาตอบผมด้วยครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: