มุมมองต่อกลยุทธ์การแข่งขัน…ไมเคิล พอร์เตอร์

การศึกษาด้านกลยุทธ์เป็นเรื่องใหม่

ไม่มีการวิจัยด้านกลยุทธ์จนกระทั่งทศวรรษ 1950 และ 1960 ในแง่นี้กล่าวได้ว่าปริมณฑลด้านกลยุทธ์และการทำความเข้าใจด้านการแข่งขันถือว่าเป็นวิชาใหม่ที่กำลังมาแรง

แม้กระทั่งปัจจุบันพวกเราก็ยังคงเรียนรู้และสะสมความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันอย่างรวดเร็ว

ทว่าสิ่งจำเป็นต้องตระหนักก็คือ ขณะที่พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขัน

และขณะที่ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีการแข่งขันแพร่กระจายไปสู่วงกว้าง สภาพการณ์เช่นนั้นได้สร้างความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

เนื่องเพราะถ้าทุกบริษัทพยายามสร้างความได้เปรียบกันทั้งหมด ก็จะไม่มีความได้เปรียบอีกต่อไป

สาเหตุที่ต้องเรียนรู้ด้านการวางกลยุทธ์นั้นก็คือ หนึ่ง-เพราะว่าเรายังไม่รู้สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด สอง-เพราะกระบวนการของ

การเรียนรู้นั้นสร้างความต้องการสำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

ปล.เพื่อความสมบูรณ์ โปรด Copy file สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยนะครับ เป็นไฟล์ของเดือนที่แล้ว

Advertisements
Published in: on May 7, 2007 at 12:54 am  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://thaicoon.wordpress.com/2007/05/07/%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. กลยุทธ์นั้นยากจะหยั่งถึง ต้องศึกษาไปเรื่อยๆ

  2. รบกวนเรียนถามวิธีการ download File ต่างๆ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

    ขอบคุณค่ะ

  3. ขอบคุณ ครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: