Mind Set! กรอบคิดเพื่อการทำนายโลก ตอน 2

ผมยังไม่ได้เข้าเนื้อหา Mind Set ของจอห์น เนสบิตต์ สักเท่าไหร่ เพราะต้องปูพื้นเสียก่อนนายคนนี้เป็นใคร ถึงเขาจะดัง แต่จะทึกทักว่าท่านผู้อ่านทุกคนรู้จักเขา ผู้อ่านบางท่านอาจจะต่อว่าผมได้

กรอบคิดแรกที่เนสบิตต์ ชี้ไว้เพื่อการทำนายโลกก็คือ….

“ขณะที่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง สรรพสิ่งส่วนใหญ่ยังคงเดิม”

เขาบอกว่าถ้าไปอ่านงานเขียนตามสื่อต่างๆก็จะพบว่ามีการเขียนถึงหัวข้อการเปลี่ยนแปลงกันมากเหลือเกิน เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับ Change ใน amazon.com เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2006 มีอยู่ถึง 56,170 เล่ม(27 มกราคม มีอยู่ 62,307 เล่ม)

หัวข้อ Business Change มีจำนวน 11,195(ล่าสุด 17,857)

และหัวข้อที่เกี่ยวกับ Global Change 2,404(ล่าสุด 8,509 )

เพียงแค่ 5 เดือนเท่านั้น หนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเพียบ นี่ยังไม่สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ บล็อก ฯลฯ ที่สื่อให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องเล็กๆน้อยที่ไม่มีความสำคัญถูกเหมารวมไปเสียทั้งหมด

หลักสำคัญของ Mind Set! ก็คืออย่าหลงในสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่ควรให้ความสนใจกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากที่สุด

เนสบิสต์สรุปในกรอบแรกนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มักชอบล่าข่าวและหมกมุ่นกับการเปลี่ยนแปลง แต่ในการก้าวสู่อนาคตนั้น ต้องทำความกระจ่างในโลกอันสับสนวุ่นวายนี้ให้ได้

ไม่ว่าจะมีข่าวสารถั่งโถมเข้าใส่เรามากน้อยสักเพียงไร แยกความแตกต่างระหว่างความจริงและการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด

แยกให้ได้ระหว่างเคลื่อนย้ายที่สำคัญ(Shift) และกระแสที่อยู่เพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าว

และจงจำไว้ว่าในประวัติศาสตร์โลกนั้น สรรพสิ่งส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง

Advertisements
Published in: on May 23, 2007 at 1:52 am  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://thaicoon.wordpress.com/2007/05/23/mind-set-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82-3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. ที่นี่เราจะมการฝึกอบรมกี่ยวกับ change management กันอยู่ เพื่อรองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงน้อยใหญ่ (minor change, major change) เป็นวิขาที่น่าเบื่อพอดู แต่พอมาทบทวน มาใช้งานจริง ก็มาคิดว่า เอ้อ ฝรั่งนี้มันคิดกันล่วงหน้า (proactive) นี่เป็นเหตุให้คนไทยเราต่างกับเขาอย่างลิบลับ ในการความคิดคน (Mindset) ในการเตรียมรับการเปลียนแปลง เราต้องพิจารณาถึง Business Impact, ทำ impact analysis หาตัวแทนจากหน่วยงานที่จะเผชิญกับผลของการเปลี่ยนแปลงมาคุยกัน เพื่อเตรียม risk assessement ทำ contigency plan, blackout plan, หรือ recovery plan. หาผู้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการ trick ว่าจะใช้ contigency plan เมื่อใด

    หากพิจารณาถึง พระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็จะเห็นว่าเป็นแผนรองรับที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งประชาชนระดับล่าง จะต้องถูกกระทบ พระองค์ท่าน จึงทรงดำริแผนให้พวกเราสามารถอยู่รอดได้เมื่อเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

    คนไทย เราส่วนใหญ่จะไม่มีแนวคิด (mindset) ในด้านนี้ ไม่รู้จักคำว่า proactive ไม่รู้จัก change management ดูอย่างเหตุการณ์สึนามิ ดร. สมิทธ์ ได้ออกมาเตือนล่วงหน้าถึงสองปี ว่าลอยเลื่อนเปลือกโลกในทะเลด้านใต้ประเทศเรา มีโอกาสก่อให้เกิดสึนามิ และกระทบไทย นั่นคือ ดร. สมิทธ์ท่านได้ทำ risk assessment แล้ว แต่ยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพไปทำ impact analysis และเตรียมแผนรองรับ พอ change เกิดขึ้น คือเปลือกโลกเคลื่อน ปัญหาก็เกิด ไม่สามารถรับปัญหาได้ เกิดความเสียหายขึ้นอย่างใหญ่โต เพราะไม่มีแผนรองรับ เกิดเหตุการณ์แรกๆ จะได้ยินข่าวด้วยซ้ำว่า อาจจะมีผลกระทบการท่องเที่ยวเล็กน้อง อะไรทำนองนี้ แทนที่จะทำ impact analysis และหาวิธีแก้ใช้ เพื่อ minimize impact จาก change จากสึนามิในครั้งนั้น…….. (ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อน) เรื่อง mindset ของคนไทย ต้องปรับปรุงกันอีกแยะเลย…..

  2. เห็นด้วยกับแนวคิดในเรื่องการแยกแยะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆที่มีอิทธิผลต่อชีวิตของเรา เป็นเรื่องที่ดีประการหนึ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้พลัดหลงไปตามกระแสนิยมต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงการพลังงานทดแทนของในหลวง เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในยุคน้ำมันแพง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมว่าเราก็ยังคงต้องคอยเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งทำให้เราต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ดี แม้จะได้มีการเตรียมการมาแล้ว

    สำหรับคนไทยอย่างเราที่มักโน้มน้าวไปตามกระแสต่างๆโดยง่าย ก็ควรรับแนวคิดMind Set เพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อย คงไม่เหลือบากกว่าแรงนักหรอก …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: