About

Welcome to thaicoon.wordpress.com

Advertisements
Published on December 10, 2006 at 9:00 am  Comments (210)  

The URI to TrackBack this entry is: https://thaicoon.wordpress.com/about/trackback/

RSS feed for comments on this post.

210 CommentsLeave a comment

 1. The Origin of Marketing

  การตลาดปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ครับอาจารย์
  การตลาดเริ่มต้นพร้อมมนุษย์คู่แรก หากเราใช้เรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นตัวอย่าง เราเห็นอีฟจูงใจให้อาดัมกินแอปเปิ้ลต้องห้าม แต่อีฟไม่ใช่นักการตลาดคนแรก อสรพิษที่ชักจูงให้เธอขายความคิดนั้นแก่อาดัมต่างหากที่เป็นปฐมนักการตลาด
  การตลาดในฐานะหัวข้อปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการกระจาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าส่งและค้าปลีก
  เศรษฐศาสตร์(ซึ่งต้องการเป็นทฤษฎีล้วนๆ)ได้ละเลยสถาบันที่ช่วยให้เศรษฐกิจทำหน้าที่ไปได้
  เส้นโค้งของดีมานด์และซัพพลายแสดงให้เห็นถึงราคาที่ตกลงกันได้ แต่ไม่ได้อธิบายห่วงโซ่ของราคาจากผู้ผลิต ไปสู่ผู้ค้าส่งไปจนถึงผู้ค้าปลีก
  ดังนั้นนักการตลาดในยุคเริ่มต้นจึงเติมเต็มช่องว่างทางปัญญาที่นักเศรษฐศาสตร์ทิ้งไว้
  อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์มารดรของการตลาด
  ส่วนใหญ่พวกเราคือ “นักเศรษฐศาสตร์ตลาด”

 2. ยังไงเสีย ตลาด ก็ยังต้องอาศัยทุน โดยเฉพาะ “ทุนทางสังคม” (Social I/O resource: I/O: Input/Ouput) อยู่ดี เพราะตลาดตั้งอยู่บนพื้นฐานการแสวงหาความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม ให้รู้สึกว่า ยินดีพอใจในการเป็นผู้เสียเปรียบ (เสียเพราะแลกในสิ่งที่ได้) ทุนนิยมได้กลืนกินทุนทางสังคมลงไปทุกวัน ถ้าไม่รีบหรือ ไม่สร้างทุนชดเชย ก็จะตายกันทั้งคู่ และทั้งโลกด้วย

  ทุนทางสังคม เป็นทรัพยากรที่ประกอบด้วยปัจจัยทางสังคมที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ จากกระบวนการต่างๆ โดยอิงคุณธรรมทางศาสนา ทุนทางสังคมมีส่วนประกอบ 9 ประการ คือ (1)คน และพลังมวลชน (2) ระบบ แบบแผน กิจกรรม กิจการ พิธีกรรม (3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน (4) ความรู้ และความจริง (5) การสื่อสาร (6) สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางสังคม (7) วัฒนธรรม (8) ทุนที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ (9) นวัตกรรมทางสังคม

  ดังนั้น

  กลยุทธ์ในการสร้างทุนทางสังคม คือ (1) การลด ปลด หนี้สิน (2) การสร้างเครือข่ายชุมชน (3) การฝึกอบรม ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะต้องอาศัยระบบการสื่อสารบุญนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือ จึงจะทำให้การดำเนินงานของกลยุทธ์บรรลุผลตามเป้าหมาย คือให้เกิด การคิดใหม่ ทำใหม่ นำไปสู่ การคิดเป็น และทำเป็น

  ทุนทางสังคม คือ…
  ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์รวมของสังคม
  เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
  เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์
  เป็นสิ่งที่ใครใครก็หยิบฉวยเอามาใช้ได้ทั่วไป
  เป็นสิ่งที่เกื้อกูลมนุษยชาติให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
  เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้
  เป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อการทำลายล้าง เมื่อถูกทำลายแล้วย่อมหมดไป
  เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางนามธรรมสูง สร้างยาก และใช้เวลายาวนาน

  ขอแสดงความคิดเห็นสนุกๆ ครับ

  มีของฝากด้วยครับ

  “ดอกหญ้า แห่งความพอเพียง”

  แม้เป็นเพียง ดอกหญ้า ไร้ค่าควร
  ไม้ในสวน ซ่อนกลิ่น ถิ่นพฤกษา
  ยอมให้คน เหยียบย่ำ หนำอุรา
  ด้อยราคา น้อยคุณค่า น่าช้ำใจ

  ถึงเป็นเพียง ต้นหญ้า ก็อารีย์
  มวลชีวี ล้วนมีค่า ได้อาศัย
  ปกป้องแดด แผดเผา ราวเปลวไฟ
  แผ่นดินให้ ชุ่มชื่น ผืนพนา

  ก็เป็นเพียง ต้นหญ้า รู้ค่าตน
  แม้นได้เกิด เป็นคน พ้นเหลวไหล
  คือ “ไม่พัก ไม่เพียร ไม่อาลัย”
  ทำดีไป ให้โลกรู้ “อยู่พอเพียง”.

  27 มิ.ย. 2549

  สู่ดิน ชาวหินฟ้า
  นิเทศศาสตร์ ม.เกริก

 3. ขอความกรุณาส่งไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ให้ด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ

 4. เช่นเดียวกันค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ (ไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง) ขอบคุณค่ะ

 5. I want to know about BOS(Blue Ocean Strategy) at above that you show now (31.1.07).
  Because I doing independent study with BOS.
  And I need to find data about BOS in advance.
  Please,you would recommendation and give a piece of files for me.

  Thanks for K.Tunyawat.

 6. Dear Khun Thunyawat,

  It’s very nice that you created the knowledge networks which are very usefull for everyone who wish to gain the marketing and management knowledge.

  Myself,on behalf of a group of my friends would like to inform you with our gratitude.

 7. ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ ขอบคุณครับ

 8. ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง+file อื่น ๆ ด้วยค่ะ
  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน …อย่างไรก็ยังตามมาขอ อยู่ดีหล่ะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 9. -ทำการตลาดในยุค เศรษฐกิจพอเพียง อย่างไร ให้สินค้าที่เป็น functional เป็น fashion และสินค้าในจำพวก ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าฟุ้งเฟ้อ ทำอย่างไรให้ขายได้ในกลุ่มลูกค้าระดับล่าง ถึงกลาง

 10. สวัสดีครับ ผมมีความเห็นว่าบล็อกอันนี้ดีมากเลยครับ รู้สึกว่าช่สงนี้รายการฟังมีสาระมากขึ้น และสนุกขึ้นด้วยคับ ขอ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยคับ

 11. ผมเพิ่งได้ลองฟังรายการของเพ่ไม่นานครับ ประมาณ 1 เดือนกว่าๆ พี่ที่ office แนะนำให้ฟังดี สนุกดีครับ แต่คำบางคำที่ใช้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ ฟังแล้วก็งงๆ ขำๆ ดีครับ แต่ก็เสียอยู่อย่างเดียวครับว่า มันเป็นช่วงเวลาทำงานครับ ต้องแอบหัวหน้าฟังประจำเลยครับ แฮะๆ ขอเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยครับ ขอบคุณครับ

 12. Khun Thunyawat and Khun Arthit,
  I listen to you both and wish I can be that funny with my Thai as you are with your English! (I can only be funny when speaking my mother’s tongue, and that’s English. And I have lived in Thailand for over 30 years!). On Saturday and Sunday, I miss your comedy show (ha ha ha) on Marketing and Management.

  Your adoring fan,
  Ken

 13. ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยคับ ขอบคุณครับ

 14. ขอ file เศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ

 15. ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยคับ ขอบคุณครับ

 16. อยากได้ บูลโอเชี่ยน ค่ะ คนที่บ้านฝากขอมาค่ะ
  ฟังรายการ ทุกวัน ได้ความรู้ดีค่ะ สนับสนุนฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 17. อยากได้ บูลโอเชี่ยน ครับ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรที่ดูแลอยู่ครับ
  ฟังรายการ ทุกวัน ได้ความรู้ดีครับ สนับสนุนฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 18. พอดีผมเพิ่งเรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์มา อยากต่อโทด้าน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรม) ไม่ทราบว่าเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจไหม
  อีกอย่างครับอยากได้ บูลโอเชี่ยน เพื่อเพิ่มความรู้ครับ
  ฟังรายการทุกวันครับแต่จะฟังช่วงดึก รู้สึกว่าจะเป็นเทปนะ

 19. ขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์บลูโอเชี่ยนและไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง….ให้ด้วยนะค่ะ

 20. ผมเป็นพนักงานขาย ขอไฟล์ การขาย เจ๋ง เจ๋ง

 21. ไม่ได้เขียนเข้ามาขอไฟล์ใด ๆ แต่เขียนเพื่อให้กำลังใจพวกคุณคนทำงานทุกคน
  ที่ไม่หวงวิชาความรู้ ขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปคะ

 22. แรกๆไม่ค่อยคุ้น ไม่ค่อยรู้เรื่อง ฟังจนเพลินเฮฮาน่าสนใจดีแฮะ
  ไม่รู้มาก่อนจนสนใจได้ความรู้ เปิดฟังเป็นเพื่อนอร่อยอยู่ทุกวัน
  ขอบคุณค่ะ ไม่รู้มีไฟล์ข้อมูลเรื่องอะไรบ้าง
  สนใจขอไฟล์บลูโอเชี่ยนและไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะค่ะ

 23. เริ่มฟังรายการครั้งแรก โดยบังเอิญ ฟังศัพท์ หรือบ้างเรื่องราวไม่ค่อย get อะไรมากมาย
  (ฟังเอามันส์ แล้วไม่ง่วง ว่างั้นเถอะ)
  ก็เลยติดตามฟังมาโดยตลอด ถึงวันนี้ ก็ 5-6 เดือนแล้ว

  รู้สึกเลยว่า มีความคิดในการมองโลก ได้แนวคิดเพื่อนำไปปรับปรุงปรับใช้กับ
  ตัวเองและสังคม มากขึ้น เจริญขึ้น
  บางคำศัพท์ทางการตลาด ก็รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ
  และ พี่ๆยังแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ น่าอ่าน อีกด้วย. (ยอดเยี่ยมจริง)

  ที่ผมชอบมากคือ ที่พี่ๆ นำ ดารา นักแสดง บุคคลที่เป็นที่รู้จัก หรือตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไป
  มาเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์ทิศทางของตัวสินค้าหรือบุคคล และแนวทางที่จะแก้ไข ปรับปรุง
  อีกด้วย (ชอบจริงๆ) แถมยังเรียนเชิญอาจารย์ หรือผู้รู้ มาพูดคุยด้วย (ครบเครื่อง จริ๊ง จริง)

  ผมคิดว่า พี่ทำสามารถทำเว็บได้ดีเยื่ยมกว่านี้ แน่นอน คือ
  1. มีทั้ง เว็บบอร์ด อาจแบ่งหัวข้อให้ชัดเจน
  และพวกพี่ๆ เข้าไปตอบได้
  2. มีระบบสมาชิก อาจลงทะเบียนเป็นสมาชิก รายเป็นรายปีก็ได้(500-1000 บาท/ปี หรือฟรี)
  3. มี list รายชื่อหนังสือ หรือ บทความ ที่แนะนำให้อ่าน พร้อมคำวิจารณ์
  4. มีแหล่งรวบรวม ไฟล์ ให้ดาว์นโหลด
  5. มีวิดีโอ ให้เลือกชม มากมาย อาจเป็นบทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ
  (อาจอัพโหลดไป youtube แล้วนำมาแปะ ก็ได้ง่ายๆดี)
  6. ผมว่ามีหา สปอนเซอร์ ได้อยู่แล้วล่ะ

  ผมชื่นชมพี่ๆด้วยครับ
  พี่ๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมไทย อุดมปัญญา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ยิ่งให้ความรู้ ยิ่งได้ความรู้

  สุดท้ายครับเพ่

  ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพ่ (เกือบลืม)
  และ
  ขอไฟล์บลูโอเชี่ยน ด้วยครับเพ่ จักเป็นพระคุณอย่างมากครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับเพ่
  เมล yahoo ครับ ไม่เด้งครับ

 24. ความรู้หาได้มีที่สิ้นสุด เช่นเดียวกับแผนการหรือกลยุทธ์ ย่อมต้องมีหลักการแต่หายึดรูปแบบได้ไม่
  ขอบคุณครับที่ทำให้เรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้มีชุมชนของพวกเราผู้ที่ร่วมคิดร่วมสร้างต่อยอดความคิด อยากให้มีสัมนาเร็วๆครับจะได้มีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเยอะๆ

 25. ผ่านมาฟังแล้วไม่ผ่านไปค่ะ ติดหนึบๆเลย ไม่ได้ฟังแล้วนอนไม่หลับ แรกๆก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันค่ะ แต่ฮาดี พอฟังไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาสมองดีค่ะ
  ทันโลกทันเหตุการณ์ ว่างๆจะไปแอบดูที่คลื่นนะคะ

  ปล.สนใจขอ pdf.บลูโอเชี่ยนและเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 26. พี่อยากแจกอะไร ผมขอหมดครับ
  uttdanan@thaimail.com

 27. ขอร่วมแก็งด้วยคนครับ ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง, แจ็คเวลล์, ปีเตอร์ดรักเกอร์ ด้วยนะครับ
  และถ้าทำรายการวิทยุที่คุยกันเป็น Mp3 ก็จะเป็นประโยชน์แก่มหาชนมากเลย Please !

  ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 28. มีโอกาสเข้ามาดูแล้วค่ะ ชอบฟังมากค่ะ คลายเครียดแล้วได้ประโยชน์ด้วย ชอบฟังประวัติของคนเก่ง ๆ (คนดีด้วย) เป็นแรงบันดาลใจดีค่ะ ชอบฟังตอนแนะนำหนังสือด้วยค่ะ

  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ชอบฟังพี่ 2 คนพูดกันมาก ๆ

 29. ผมฟังรายการทุกวันแต่เวลาผมน้อยเลยฟังชนิดกลางวันผสมกลางคืน ผสม อิเตอเนท ตอนว่าง
  เรียนตรงๆๆตอนนี้นำไปเริ่มใช้บางส่วนและเริ่มแก้เกมส์ทางการตลาดเหมือนที่บอกกรณีโค๊ก ผสม เป๊บซี่ คู่แข่งเก่งและโตกว่า เก่าแก่กว่าแต่เจอกระบวนการตีตรงจุดแข็ง ตอนนี้ก้อเริ่มคิดว่าคงได้ผล เนื่องจากผม ทำงานหลายหน้าที่เลยต้องดูและวิเคราะห์ตามและรวบข้อมูลมาใช้ เพื่อพัฒนา กระบวนการ ขาย บริการ และ กลยุทธเชิงรุก
  ขอบคุณที่มีรายการดีๆๆหลงอยู่ครับ ที่เหลือพวกละครน้ำกระจายเนี่ยแทบไม่ได้ดูเลย
  Jirasak

 30. ผมได้ฟังรายการของคุณธันยวัฒน์ เป็นประจำ ตอนขับรถ และถ้าไม่ได้ขับรถ ก็จะมา เปิด Internet ฟัง รายการของคุณธันยวัฒน์ และคุณอาทิตย์ เป็นรายการที่ฟังสนุก และได้สาระ ผมขอสมัครเป็นสาวก และอย่าลืม ถ้ามี files ที่น่าสนใจ และ update กรุณาส่งมาให้ด้วยนะครับ

  ขอบคุณมากครับ
  ศรีชัย เหล่ารัตนา

 31. ผมอยากได้ file เรื่อง NIKEครับ กรุณาแบ่งปันด้วยครับ goodfresh1@gmail.com ขอบคุณครับ

 32. ตอบคุณประมาณ

  ดีใจครับที่ฟังแล้วนำไปต่อยอด

  หลายองค์กรเป็นแบบนี้

  กรณี Coke VS Pepsi เรียกว่า Duopoly คือมีอยู่ 2 เจ้า

  ซุนวู บอกตีอ่อน เลี่ยงแข็ง แต่เป๊ปซี่คิดตรงข้าม ตีแข็ง

  หลายแบรนด์ก็เป็นแบบนี้ครับ

 33. Dear Khun Thunyawat
  Thank you very much for your interesting blog.
  It is nice to share knowledge to others.

 34. Thank you for very interesting topics.
  I like Business Connection a lot.

  Best regards
  Naruemon

 35. ฟังมานานๆๆๆๆ บอกได้ว่าพี่สองคนจัดรายการด้านการตลาดได้ 360 องศาจริงๆๆ
  ช่วงกลางวันๆๆๆ ยังกล้าจัดได้สุดยอด ทำให้ทุกวันนี้ผมต้องรีบกินข้าว แล้วมาฟัง
  ดีครับมี BLOG ของเราเอง จะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกัน

  ปล.พี่ธันย์ กับ พี่อาทิตย์ จัด meeting กันไหมครับ ผมว่าคนจะมาเยอะพอๆๆ กับคุณสนธิ จัดเมืองไทยสัญจร

 36. ตอนแรกผมไม่รู้จักรายการนี้ พอดีตามฟังรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน(รีรัน) ช่วงกลางปี49 เผอิญเปิดวิทยุเร็วไปหน่อย เลยมาเจอรายการนี้ ฟังไปฟังมา ติดเลย ขอไฟล์ด้วยครับ ผมadd เข้า MSN ของพี่ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นonlineเลย

 37. ตอบคุณปริญญา

  ช่วงนี้งานเยอะ ไม่ค่อยได้ on

  เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ฟังรายการตัวเองจบ มันดี เลยออน

  มีคุยกับผมคนเดียว คุยสนุก มีสาระจนถึงตีสี่

  เสาร์บ่ายสามไปจัดรายการ ก็ออนแป๊ป ไม่ค่อยมีคนคุยเลย

  สงสัยจะลืมผมแล้ว

 38. ชอบฟังมากๆครับ
  รบกวนขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงกับไฟล์บลูโอเชี่ยน ด้วยครับ
  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 39. ติดตามรายการของอาจารย์ทางคลื่นความคิด FM. 96.5 อ.ส.ม.ท. ทุกวันครับ รายการของอาจารย์เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านการตลาดที่ดีมาก ๆ ครับ. อยากให้อาจารย์ช่วยเพิ่มความรู้ทางด้านการบริหารการจัดการ การจัดการการดำเนินของกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ด้วยนะครับ.
  ผมชอบที่อาจารย์ให้ความรู้ทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ (Strategy) ของแต่ละสินค้า ที่ออกอากาศทางคลื่น FM. 96.5 (ดูแล้วอาจารย์มี Stye การนำเสนอรายการและพูดคุย สัมภาษณ์วิทยากรผู้เข้าร่วมรายการที่เป็นกันเอง ชวนให้ติดตาม และก็ฟังสนุกมาก + ได้รับความรู้มาก ๆจากรายการครับ.

  หมายเหตุ ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง, Blue Ocean และบทความที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด และบทความด้านการบริหารการจัดการ หรือการจัดการการดำเนินงาน ที่อาจารย์เคยเขียนบทความเผยแพร่ด้วยครับ.

 40. ขอ File Blue Ocean ด้วยครับ

  ขอบคุณ

  จรูญ

 41. ผมมีโอกาสติดตามรายการทาง FM.96.5 ผมว่าได้ความรู้ดีนะครับมีหลายอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ๆ และได้แนวคิดใหม่ๆ เยอะดีครับ ที่สำคัญฟังแล้วทำให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ มีความรู้ ได้วิชาการ แต่รู้สึกไม่เครียด และรู้สึกผ่อนคลายด้วยนี่ซิครับผมว่าจัดรายการได้ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอชมเชยครับ
  ผมรบกวนขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง, Blue Ocean และบทความที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด และบทความด้านการบริหารการจัดการ หรือการจัดการการดำเนินงาน ด้วยนะครับ
  “ขอบคุณมากๆ ครับ”

 42. ขอไฟล์ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยครับ

 43. ชอบฟังรายการของคุณที่ 96.5 วันไหนไม่ได้ฟังตามปกติก็จะเปิดฟังย้อนหลังทาง mcot.net ไปอเมริกาก็ยังฟังเลย
  วันนี้หลานสาวเดินผ่านมาได้ยินเสียงคุณทั้งสอง บอกคุณสองคนนี่แหละที่ไปพูดที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลยถามหลานว่า พูดดีมั้ย หลานบอกว่า พูดเก่งมากกกก สนุก ได้ความรู้ดี เป็นขวัญใจนักศึกษาเหมือนกันนะครับ
  มีสองสามเรื่องครับ
  นโยบายการคืนสินค้าภายใน 30 วันที่อเมริกา นำมาใช้ในเมืองไทยได้หรือไม่ เห็นแม็กซิกันนำรถตัดหญ้าที่ยังมีเศษหญ้าติดอยู่ไปคืนที่ Wall Mart อยากทำมั่ง
  การ Rebate สินค้าโดยทำให้จ่ายค่าสินค้าถูกลง หรือได้ฟรี หรือได้สินค้าแถมเงินมาใช้อีก ที่อเมริกาใช้ นำมาใช้ดีหรือไม่
  อยากได้ไอเดีย Blue ocean ของร้านอาหารไทยในเมืองไทยหน่อยครับ
  ขอไฟล์ เศรษฐกิจพอเพียงและ Blue ocean ครับ

 44. K Thunyawat,
  Thank you for your wonderful radio program. I have followed your program for nearly 1.5 years. Keep up good “entertaining” program krub. Could you send Blue Ocean file krub? Thanks in advance

  Cheers,
  lek

 45. เรียนคุณ ธันยวัชร์,

  ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้าใจเรื่อง Blue Ocean ๔กต้องแค่ไหน เข้าใจว่าคล้ายๆกับ Niche Market คือหาช่องว่างของตลาดจากการสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ โดยที่ตลาดนั้นมีขนาดที่สามารถที่น่าสนใจในการลงทุน ไม่เล็กจนเกินไป

  ชอบรายงานของคุณที่ 96.5 MHz คุณธันยวัชร์และคุณอาทิตย์จัดได้เข้าขากัน คุยสนุกและเป็นกันเองดี มีมุมมองที่สร้างสรรค์ อยากให้มีการสัมภาษณ์เรื่องการสร้างธุรกิจสำหรับSME เพื่อให้ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเองสามารถนำไปใช้ได้

  ขอเป็นกำลังใจให้จัดรายการต่อไปเรื่อยๆนะครับ
  วิโรจน์

 46. สวัสดีคะคุณ ธัญวัช และ ก้อคุณอาทิตย์
  แต่ก่อนดิฉันไม่เคยสนใจเรื่องธุรกิจซะเท่าไหร่เลย เพราะแต่ก่อนรู้สึกว่ามีแต่คนพูดไม่รู้เรื่อง ดิฉันเป็น
  โปรแกรมเมอร์คะ แต่พอได้ฟังรายการคุณ รู้สึกสนุกมากและก้อไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อนเลย
  แล้วคุณก้อชอบพูดเรื่องสามก๊กด้วย ซึ่งดิฉันก้อชอบอ่านสามก๊กมากเลย อ่านจบไปหลายรอบแล้วเหมือนกัน ดีใจจังที่บ้านเรามีรายการดีๆและมีสาระแบบรายการที่ 96.5
  ตอนนี้ติดรายการคุณมากเลย จะติดตามรายการคุณตลอดไปนะคะ ขอไฟล์ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูง

 47. อ้อลืมบอกไป เห็นที่ blog ยังไม่มี counter คุณเข้าไป register ที่นี้นะคะ
  http://www.webstats4u.com/service/apply

 48. สวัสดีครับ
  ผมชื่อ คุณาวุฒิ เหมือนพระ (เดียร์) อายุ 31 ปี ผมก็เป็นแฟนรายการของคุณนะ (เพื่อนแนะนำให้ฟัง) ตอนนี้ผมทำงานประจำเป็น sales engineer และก็เปิดบริษัทส่วนตัวด้วยเป็นประเภทซื้อมาขายไป (ก็กำลังไปได้ดีครับ) แต่ผมไม่ชอบงานขายเลย พอทำได้แต่ทำได้ไม่ดี ก็เลยอยากค้นหาตัวเองก่อนว่าจริงๆเราชอบอะไร แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าหาเจอแล้ว จะกล้าตัดสินใจเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมชอบมันขัดกับชีวิตจริงที่ดำเนินอยู่ ไม่รู้ว่ามีอะไรพอจะแนะนำมั๊ยครับ
  ขอบคุณครับ

 49. สวัสดีครับ คุณธันยวัฒน์
  ผมฟังรายการของคุณตลอดในวันที่ไม่ได้ติดธุระภายนอก ตอนนี้ผมเรียน MBA อยู่และคิดว่าสิ่งที่คุณและคุณอาทิตย์นำมาเสนอนั้นมาประโยชน์มาก ผมอยากได้ไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ และไฟล์อื่นๆที่คุณเห็นสมควร จักขอบคุณยิ่ง

 50. วันนี้ฟังการตลาดกาแฟกับสุราของรายการทาง 96.50
  อยากเห็นหน้าผู้จัดทั้งสองจัง ว่าจะมีอาการอย่างไร
  วิทยากร(ประจำ) กุกกัก กุกกัก(ปาจำ…เหมือนกาน) ฟังแล้วไม่ค่อยคล้อยตาม
  ตามฟังและไปขยายต่อบ่อยๆ
  กรุณาส่งไฟล์bule ocean และอื่นๆให้ด้วย
  จักเป็นพระคุณ

 51. ฟัง96.5 แต่ไม่ชอบส่ง SMS
  ไม่ทราบว่าจะ download file ได้ที่ไหนครับ

 52. ติดตาม ฟัง 96.5 เสมอนานมากแล้ว ชอบค่ะ

 53. ผมฟังมานานแล้วครับ….ตั้งแต่ยังไม่ย้ายสถานี

  จนเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังอยู่…สนุกดีครับ

  ได้สาระดี….แต่ขอไฟล์ผมบ้างครับ

  อยากได้ บลูโอเชี่ยน แล้วก็ไฟล์ช่วงสมาร์ทเอสเอ็มอี

  และที่สําคัญก็เศรษฐกิจพอเพียง….ไม่ทราบว่าโลภไปหรือเปล่า

  แต่ขอมาหลายทีแล้ว…ยังมิเห็นได้เลยครับ….

  ………….. enfahrung@gmail.com …………

 54. สวัสดีครับ ขอสมัครตอเป็นลูกศิษย์
  รบกวนอาจารย์ ขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง+ Blue Ocean +Nike+ smart sme+ file อื่น ๆที่มี ด้วยครับ
  ชอบมาก ได้ความรู้มาก
  นับถืออย่างสูง

 55. รบกวนส่งให้ด้วยครับ(ไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง) ขอบคุณครับ
  อีกอย่างครับ บลูโอเซียน คืออะไรครับ ฟังมานานแล้วแต่ยังไม่รู้เรื่องเลย
  solarnetwork@gmail.com

 56. ชอบฟังรายการถ้ามีเวลาว่าง อยากได้ไฟล์ต่างๆค่ะ

  มีเรื่องที่สงสัยแต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดเท่าไหร่ คือ
  วิธีคิดเรื่องการคอร์รับชันของคนแต่ละชาติ เช่น คนคอร์รับชันเมืองไทยมี”ลิมิต” หรือ”มาตรฐาน”แค่ไหน เพราะคนแต่ละชาติก็มีปัญหานี้เท่านั้น แต่ทำไมสนามบิน ถนน บ้านเมืองที่อื่นก็ยังแข็งแรง ได้มาตรฐานทั้งที่ก็คอร์รับชันเหมือนกัน เช่น ที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน

  ไม่ทราบว่าเคยพูดเรื่องการตลาดของธุรกิจหนังสือ สำนักพิมพ์หรือเปล่า

  ฟังคลิปมากกว่า เพราะทางวิทยุจะถูกคลื่นวิทยุชุมชนแทรกจนฟังไม่ได้

 57. เรียนท่านพี่ทั้งสอง

  รบกวนอีกครั้งหนึ่งครับ ทีนี้ขอเยอะเลยนะครับ เพราะจะสอบแล้ว
  – BOS & ROS ฟังที่ มอ แล้วไม่รู้เรื่องครับมัวแต่ ขำ เรื่อง camfrog เห่อๆ
  – Sufficiency Economy
  – CRM
  – Nike vs Adidas
  – smart sme
  – และไฟล์ที่พี่ๆ คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดให้หน่อยครับ

  รบกวนอย่างแรงนะครับท่านพี่ทั้งสอง

  ขอบพระคุณท่านพี่ทั้งสองอย่างแรง ขอให้ท่านพี่ต่อสู้กับอธรรมการตลาดต่อไป แฉ ต่อไป

  ด้วยความนับถือสุดแรงกล้า

  อั้ม ม.กท

 58. เรียน ท่านผู้เยี่ยมยุทธ์ทั้ง2

  ทัศ..เป็นสาวกรายการมาตั้งแต่เริ่มแรก ขอชมว่ายิ่งจัดรายการคุณภาพยิ่งคับแก้ว (บางวันฟังแล้วเมาความรู้) ได้พูดคุยกับเพื่อนหลายๆวงการธุรกิจ ต่างเป็นแฟนคลับรายการท่าน และต่างบอกต่อๆกัน รายการนี้ทำให้อีกหลายรายการในคลื่นอื่นที่มีช่วงเวลาเดียวกันต้องปรับปรุงคุณภาพ เพราะนอกจากให้ความรู้แบบที่นำมาประยุกต์ใช้ได้แล้ว ยังพยากรณ์บางเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำ(เหมือน1900-ดูดวง) ขอให้ท่านและครอบครัวพร้อมทีมงานมีความสุข ความเจริญสมปรารถนาในสิ่งดีงาม ให้รายการมีคุณภาพนี้อยู่เป็นที่นิยมสืบไปจนกว่าท่านจะหมดแรงหัวเราะค่ะ……………สาวกตัวจริง!!!!!!!

 59. เริ่มฟังพี่ๆ ทั้ง 2 มาสัก 1 ปีได้ และได้แนะนำให้เพื่อนๆฟังกันด้วยครับ ชอบเนื้อหาสาระ และเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ ขอให้รายการประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปครับ

 60. ติดตามฟังรายการมานานแล้ว
  ส่วนใหญ่จะได้ฟังระหว่างขับรถ
  เสียงหัวเราะ ทั้งคุณธันยวัฒน์ และคุณอาทิตย์ มันส์ดีจริงๆ (ช่วยให้หายง่วงดีมากๆๆ)
  ยิ่งสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณธันยวัฒน์ native ยังอาย (แซวเล่นนะคะ)

  ได้ความรู้จากรายการของคุณเยอะทีเดียว
  สัปดาห์ก่อนได้ยิน คุณธันยวัฒน์ promote ว่ามี website นี้
  ก็เลยข้ามาให้กำลังใจค่ะ
  ขอบคุณที่เสนอสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับคนฟังนะคะ

 61. ขอบคุณคับคุณธันยวัฒน์ และคุณอาทิตย์ สำหรับไฟล์ที่ส่งมา มีประโยชน์มากคับ จะพยายามนำไปใช้เพื่อแนะนำคนอื่นต่อไปคับ

  มันเหมือนการเพิ่มมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต จากความคิดที่กระจัดกระจายมีคนชี้นำบางอย่างทำให้เริ่มตกตะกอน มีเป้าหมายชัดขึ้น

  รบกวนถ้าพี่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ กรุณาส่งมาได้คับอยากอ่านบทความที่พี่แนะนำทั้งหมด และจะพยายามนำไปบอกต่อกับคนที่เหมาสมคับ

 62. วันนั้นกำลังอารมณ์เสียอย่างมาก ถูกท่านตำรวจเรียก เพราะหาว่าแซงในที่เส้นทึบ บอกท่านไปว่า ทำไมมายืนใต้ร่มแบบนี้ ไปห้ามรถที่รอกลับรถในที่ห้ามก่อนซิครับ รถอื่นจะได้ไม่ต้องแซงออกมา

  กำลังจะได้เรื่องเลยครับ มือไปโดนหน้าปัดวิทยุเข้าพอดี เสียงดังออกมาเลย เป็นเสียงหัวเราะดังมาก แบบเยาะเย้ยสุดๆ คุณตำรวจหน้าเปลี่ยนเลยครับ

  คุณหัวเราะเยาะผมเหรอ คุณตำรวจพูดกับผม หน้าออกเขียวเลยครับ ขณะนั้นผมคิดถึงคำว่า Blue Ocean ขื้นมาเลยนะครับ

  ผมบอกว่า ผมเปล่า คุณธันยวัฒน์ กับ คุณอาทิตย์ ต่างหาก คุณตำรวจแกคงจะฉุนมาก เพราะหน้าเปลี่ยนเป็นแดง กลายเป็น Red Ocean ตามทฤษฏี เป๊ะเลย

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ ได้ประโยชน์ มากเลยครับ
  ติดตามฟังทุกครั้งที่เวลาอำนวย
  อ้อ…. ผมปลอดภัยดีครับ

 63. รับฟัง 96.5 มาหลายครั้งแล้ว ได้ยินว่า ทาง คุณธันยวัฒน์ หรือ คุณอาทิตย์
  จัดรายการตอนกลางคืนด้วย ไม่ทราบว่า ช่วงไหนครับ สถานนีไหน จะได้เข้าไปฟัง ขอบคุณสำหรับ ความรู้ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียน

 64. สวัสดีครับ ทั้งสอง

  ผมพยายามฟังทุก ๆ วัน แต่บางวันก็ไม่ได้ ฟัง ฟังแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเรื่อง การตลาดดียิ่งขึ้น แต่ตอนนี้กำลังเจ็บตัวอยู่ เลยกลับไปทำงานประจำ แต่อยากกลับไปใหม่ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เลยฟังรายการ ของพี่ ๆ ทั้งสอง อยากให้เอาเรื่อง Internet Business มาพูด ด้วยนะครับ

  Aneky

 65. สวัสดีครับ พี่ธันยวัฒน์ และ พี่อาทิตย์

  ผมซื้อ thaicoon มาอ่านตั้งแต่เล่มเล็ก จน เล่มใหญ่กว่านิตยสารหลายๆเล่ม
  ติดใจในความสามารถของพี่ๆ ทั้งหลาย ที่ช่วยกันทำนิตยสารนี้

  ผมเพิ่งได้ฟังรายการพี่ทั้งสองวันนี้เอง (12 กุมภา) ขากลับจากพัทยา โดนมากครับ
  ได้ยินแต่เสียงหัวเราะ .. ล้อเล่นนะครับ .. ผมฟังตอนที่พี่แนะนำเรื่องน้ำชาเขียว
  เข้าใจเลยครับ ง่ายๆ สั้นๆ

  ที่ผมได้ฟังรายการพี่ เพราะเพื่อนผมแนะนำมาครับ คลื่น 96.5 ตอนนี้ขับรถผมเปิดแต่คลื่นนี้เลย ได้ความรู้มากมายครับ
  ตอนนี้ ผมเข้ามาเปิดฟังตอนเก่าๆ
  ไม่แน่ใจว่า มีให้ดาว์นโหลด เอาไว้เปิดฟังหรือเปล่า เพราะต่อเนตบ้างครั้งก็กระตุก หรือไม่ได้ใช้ตลอดเวลา จะได้มีไว้ฟังได้ทุกที ที่จริงรวบรวมเป็นแผ่นซีดี ก็น่าจะดีนะครับ

  ผมรบกวนขอไฟล์ เศรษฐกิจพอเพียง , smart SME และ blue ocean ด้วยครับ

  สำหรับ blue ocean ผมได้อ่านฉบับภาษาไทยแล้ว ตามความคิดผมจากที่อ่านจบ เหมือนเป็นการทำตรงข้ามกับที่คนอื่นเขาทำ ทำสิ่งที่เขาไม่ทำ หรือทำได้ไม่ได้ มันก็แปลกๆ ดี
  การเอาไปใช้จริง มันน่าจะมีมากกว่านี้ หรือผมอาจจะยังไม่เข้าใจมันนัก

  ขอบคุณพี่ๆ ทั้งสองนะครับ

 66. สวัสดีครับ
  อยากได้ไฟล์บ้างครับ
  อยากได้blue ocean
  ที่จริงเห็นหนังสือ ภาษาอังกฤษแล้ว
  แต่ถ้าให้อ่าน ท่าจะไม่จบง่ายๆครับ
  เลยมาขอไฟล์ครับ

  ฟังเกือบทุกวัน วันไหนตอนบ่ายไม่ได้ฟัง
  ก้อไม่นอนฟังตอนตีหนึ่งครับ

  ฟังแล้วคิดเป็นขึ้นเยอะ
  ขอบคุณมากๆ

 67. มาแก้ครับ
  ว่า
  ฟังเกือบทุกวัน วันไหนตอนบ่ายไม่ได้ฟัง
  ก้อไปนอนฟังตอนตีหนึ่งครับ

  เดี๋ยวเข้าใจผิด พอดีกดเร็วไปนิดครับ

 68. ฟังตั้งแต่อยู่ 97.5 รู้สึกเหมือนฟังเพื่อนคุย แต่ได้สาระด้วย สนุกด้วย ก็จะฟังต่อไป ชอบแขกรับเชิญทุกคน อ.สมภพ คุณเรวัติ อ.สรรชัย มีประโยชน์มาก ไม่อยากติอะไรมาก เพราะมองในแง่ดีดีกว่า สรุปฟังแล้วสบายใจ ก็ฟังต่อไป ผมเป็นแฟนประจำ แม้จะไม่ได้ฟังทุกวัน
  ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง จัดรายการดีๆ ต่อไป โชคดีครับ

 69. ฟังมา 6 เดือนแล้วครับ
  ส่วนมากกลางคืน เพราะต้งทำงาน
  ผมทำธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ช่วงนี้ก็แย่
  ฟังพวกพี่แล้วได้กำลังใจ คิดว่ามันยังมีหนทาง

  ขอ ไฟล์แบรนสัน smart sme เศรษฐกิจพอเพียงครับ
  ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ

 70. Dear Kuru,ธันยวัชร์ + Dr. Sunday( not sundae ice cream)

  I am your reality fan, Everyday at lunch time, i have to set alarm clock on my mobile to remind me on turn on 96.5, Very funny on your dual talk & sharp my idea on update strategy & current situation of the flat world, someday I had to go up-country, I had to turn on 96.5 after midnight, Am i cracy!!!,

  All the best

  pmikepower@ yahoo.com

  PS;Any update of your values activities or upcoming stuffs, please don’t hesitate to update me via email,
  Thanks & hope you are good at cooking food. (หุงข้าว)

 71. Dear Kuru,ธันยวัชร์ + Dr. Sunday( not sundae ice cream)

  I am your reality fan, Everyday at lunch time, i have to set alarm clock on my mobile to remind me on turn on 96.5, Very funny on your dual talk & sharp my idea on update strategy & current situation of the flat world, someday I had to go up-country, I had to turn on 96.5 after midnight, Am i cracy!!!,

  All the best

  pmikepower@ yahoo.com

  PS;Any update of your values activities or upcoming stuffs, please don’t hesitate to update me via email,
  Thanks & hope you are good at cooking food. (หุงข้าว)

 72. ขอไฟล์ blue ocean เพื่อประกอบการเรียนคะ ฟังตอนกลาฃวันทุกวันคะ ขอบุคุณคะ

 73. ผมฟังใน internet มาประมาณ 3สัปดาห์แล้วครับ จากการเปิดไปเจอโดยบังเอิญ จากนั้นก็ฟังมาตลอด รู้สึกคลายเครียดเหมือนดูตลก แต่ได้สาระกว่า ไม่ทราบว่าวิธีการหัวเราะ,การสัมภาษณ์,การแซวผู้ร่วมรายการ ของคุณธันยวัฒน์ และ คุณอาทิตย์ ถือเป็น blue ocean มั้ยอ่ะครับ

 74. สวัสดีครับ
  วันนี้ print บทความต่างๆในนี้ไปอ่าน ชอบฟังคุณทั้งสองคนจัดรายการมากๆ วันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมาไปฟังเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงที่ ศศินทร์ ฟังรายการทาง 96.5 เมื่อวานนี้ เห็นบอกว่ามีคนที่จองบัตรจาก bissiness connection ไปฟังแค่คนเดียว แต่ก็ไม่แน่ใจ เพราะว่าตอนไปลงทะเบียนบอกว่ามาจาก bissiness connection มันก็ไม่มีที่ให้ลงทะเบียนโดยเฉพาะ ต้องไปลงในส่วนของหนังสือพิมพ์ ก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ วันนี้จะมาขอไฟล์ เศรษฐกิจพอเพียง
  ขอบคุณครับ

 75. Happy Chinese New Year นะคะ คุณธันยวัชร์และคุณอาทิตย์
  ได้รับ file ที่ส่งมาให้แล้วนะคะ
  เคยส่ง SMS ไปขอ file ตามเบอร์4221965 หลายครั้ง แต่ส่งไม่ผ่านสักทีเลยเลิกส่ง
  วันนี้ได้รับ file ก็ดีใจและขอบคุณมากๆนะคะ

  ล่าสุดได้ฟังประเด็นที่คุณพูดถึงการ repositioning ของอ.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
  ก็เห็นด้วยกับคุณนะคะ ซึ่งทั้งท่านนายก สุรยุทธ์ และอ.สมคิด ต้องถูกสังคมตั้งคำถามและตำหนิกับการตัดสินใจครั้งนี้อยู่พอสมควร แต่หากเป็นการยอมเอาชื่อเสียงตัวเองเข้าแลกเพื่อประเทศ ก็ต้องให้กำลังใจกับความ “เสียสละ” ในครั้งนี้ของทั้งสองท่านด้วยค่ะ
  เสียแค่สละ คงไม่เป็นไรมั้ง ยังเหลือมะม่วง ส้ม อยู่ 555555 (มุขเด็ดมาก)

 76. ชอบเนื้อหาของรายการมากๆ 1.ทำเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ง่ายได้กระจ่าง
  2.ลักษณ์การพูดมีเสนห์..สนุก
  3.แสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
  4.สอดแทรกมุมตลกเข้ากับประเด็นที่พูดได้อย่างลงตัว…ฯ
  ดูastv ติดเมืองไทยรายสัปดาห์ ฟัง 96.5 ติดBussiness Connection
  อยากได้ไฟล์ BlueOceancและเศรษฐกิจพอเพียง !
  ****ตรุษจีนนี้ขอให้รายBussiness Connectionอยู่คู่96.5ไปนานๆ…
  และขอให้ อ.ธันยวัฒน์ และ อ.อาทิตย์ มีความสุข ร่ำรวยๆเฮงๆๆ เด้อคร๊าบเด้อ****

 77. เรียน คุณธันยวัชร์ และ คุณอาทิตย์

  ผมก็อีกคนหนึ่งครับที่ติดตามฟัง แต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเนื่องจากต้องฟังตอนอยู่บนรถ
  เนื้อหาที่นำเสนอทางรายการมีความน่าสนใจครับ

  ผมขอไฟล์ที่บอกว่าจะแจกให้ด้วยนะครับ
  และอยากได้ comments เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ที่คุณธันยวัชร์ ได้คุยไว้ในการออกอากาศวันนี้ คือวันที่ 19/Feb/07 ฟังแล้วน่าสนใจมากครับ หรือมี post ไว้ที่ไหนรบกวนบอกให้ทราบด้วยครับ

  ด้วยความนับถือ
  Sirich

 78. ผมไปฟังบลูโอเชี่ยนที่หอการค้าด้วยครับดีมากได้ประโยชน์มาก
  แลฟังรายการ พี่ทุกวันเลย เจอตัวจริงพี่น่ารักมากครับ
  พี่ธนยวัชร์ครับผมกำลังเริ่มทำ บริษัทออแกไนเซอร์ โดยมีแบล็คจากบริษัทใหญ่อีกทีโดยผมเป็นบริษัทลูกไปหางานรับงานและถ้างานไหนใหญ่ก็ไปจ้างบริษัทแม่ทำให้ ผมจะทำไงดีครับให้ดีและแตกต่างจากบริษัทเดิมที่มีอยู่ และจะหา ช่องว่าจากตรงไหนดีครับพี่ช่ยแนะนำหน่อยครับ
  พี่ครับ ถ้าเป็นไปได้ ช่วยบอกเบอร์มือถือพี่ให้ผมทางเมล์ได้ไหมครับผมขออนุญาตโทรไปปรึกษาครับ

 79. Practice Blue Ocean สิครับ

  ศึกษากลยุทธ์คู่แข่งว่ามีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน

  จากนั้นใช้กรอบ BO สร้างความแตกต่าง เพื่อก่อให้เกิด Value ที่ลูกค้าต้องการ

  เบอร์ผมคือ 081-5533119

 80. ผมขอไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยคับ ขอบคุณมากๆเลยนะ ครับ

 81. j_rungratree@yahoo.com นะครับลืมทิ้ง mail ครับ ฮา…

 82. จำไม่ได้ว่าเริ่มฟังเมื่อไหร่ รู้แต่ว่าพิธีกรหัวเราะมันดี เสียงวัยรุ่นแต่คุยกับวิทยากรแบบเพื่อน เลยงงว่าผู้จัดอายุเท่าไหร่

  ได้ความรู้ดี(มัน….อีกต่างหาก) ผมความรู้น้อยหากคุณธันยวัชร์จะกรุณาส่งไฟล์ความรู้ แบบขอปูพื้นจากง่ายๆแล้วค่อยๆยากจะเป็นพระคุณอย่างสูง

  ขอฝากไปถึงรายการAfterWorkว่ามันส์ สุดๆ เวลาเดิมผมติดรายการของคุณสรยุทธรายการใหม่ไม่น่าติดตามจึงตามมาฟังตอน ห้าทุ่มเพราะขอฟัง”รายงานยานยนต์”ก่อน

  • From Frank Williams,

   My name is frank williams,19 years old from Sierra Leone . My father and I escaped from our country at the heat of the civil war after loosing my mother and two of my senior brothers in the war.

   As a result of the political instability in my country even after the war, my father established his cocoa and coffee export business in Abidjan , Ivory Coast .

   He was in Buake, A northern city to negotiate for the purchase of a cocoa plantation when he was shot and killed by the rebel troupes fighting to take over the Government of the country on the 22nd September, 2002. The death of my father has now made me an orphan and thereby exposing me to danger.

   Before the unfortunate death, my late father had in his personal account in the bank of the sum of $18.4million dollars As a result of the present insecurity of lives and property in this country,

   I wish request that you assist help me retrieve back the money, so that we can invest this fund in your country,

   Again to assist me with a letter of invitation that will make me get a visa to your country for residence in order for me to continue my education and to invest the fund in a valuable business venture.

   i will like this money to be invested in your country

   I am willing to give you 30 percent of the total amount,

   Hoping to receive your response immediately so that we can discuss further on this matter.

   Expecting to hear from you.

   Frank Williams

 83. รายการมีประโยชน์มากครับ ถึงผมจะไม่ได้จบการตลาดแต่มีความสนใจอย่างมาก และนำมาปรับปรุงกับชีวิตการทำงานเป็นอย่างดี
  ผมเป็นแฟนรายการอยู่ต่างประเทศครับ ฟังรายการจากการดาวน์โหลดจาก mcot.net เป็นประจำ ฟังมาตั้งเป็นหลายปีแล้วครับ อยากอ่านหนังสือต่างๆ ที่ทางรายการแนะนำบ้างแต่หาโอกาศซื้อจากเมืองไทยลำบาก โดยเฉพาะของ อ. เสรี พงศ์พิศ
  จึงอยากขอรบกวนช่วยส่งไฟล์ต่างๆ มาที่ email ผมด้วยครับ เคยได้ไฟล์ล่าสุดนานมาแล้วคือ ไฟล์ของ Blue Ocean ตอนที่ 2 ครับ จากนั้นไม่เคยได้รับอีกเลย

  ขอความกรุณาคุณธันยวัชร์ หรือ คุณอาทิตย์ ช่วย add ผมเข้าเป็น Premium list ด้วยครับ

 84. ได้เลยครับคุณ suwan

  อยู่ประเทศไหนครับ เล่าให้ฟังหน่อย

  หนังสืออ.เสรี ถ้าหาในตปท.ไม่ได้ ลองเข้าไปดูเว็บของอ.ๆได้ที่ http://www.phongphit.com

 85. เรียน คุณธันยวัชร์
  รบกวนช่วย add ผมเข้าเป็น Premium list ด้วยครับ
  และรบกวนติดต่อกลับผมด้วยครับ โทร 0863368762(อยากเชิญมาบรรยายที่บริษัทฯ)
  ขอแสดงความนับถือ
  วิชาญ

 86. Dear K. Thunyawat,

  Having listened to your program for a few months, I am pretty impressed with your comprehensive analysis on business and marketing. I would be grateful if you can add my e-mail address (cambridge@cantab.net) on your premium mailing list for future readings.

  If possible, may I have the files of sufficiency economy, Smart SME, Blue Ocean, etc.? Alternatively, if you can direct me to the source for download, that will be great.

  Thank you very much.

 87. รบกวนขอไฟล์หน่อยครับ จะเอาไปฟังและเผยแผ่ให้เพื่อนได้รับฟังครับ

 88. เป็นแฟนรายการพี่อีกคนหนึ่งคะ ฟังเป็นประจำคะ พี่ช่วยแนะนำเทคนิคการจำให้หน่อยนะคะ อยากความจำดีเหมือนพี่ธันยวัชร์บ้างคะ ขอfileเศรฐกิจพอเพียงด้วยคะ ขอบคุณคะ

 89. เป็นแฟนรายการพี่อีกคนหนึ่งคะ ฟังเป็นประจำคะ พี่ช่วยแนะนำเทคนิคการจำให้หน่อยนะคะ อยากความจำดีเหมือนพี่ธันยวัชร์บ้างคะ ขอfileเศรฐกิจพอเพียงด้วยคะ ขอบคุณคะ holy_soul_one@yahoo.co.th

 90. เป็นแฟนรายการค่ะ เรื่องคุณนิโคลเห็นด้วยกับพี่ธันยวัชร์นะ ชอบกอล์ฟ-ไมค์มากกว่า ยังคิดเลยว่าที่บริษัทน่าจะใช้กอล์ฟ-ไมค์มาโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ขอ file เศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ

 91. ไฟล์ได้ทุกคนครับ กำลังทยอยส่ง

  คนที่มาใน blog จะให้อยู่ใน premium list ด้วย

  อีกไม่กี่วัน จะมีไฟล์ใหม่ส่งให้ครับ

 92. ผมได้ฟังรายการของคุณธันยวัฒน์ เป็นประจำ ตอนขับรถ และถ้าไม่ได้ขับรถ ก็จะมา เปิด Internet ฟัง รายการของคุณธันยวัฒน์ และคุณอาทิตย์ เป็นรายการที่ฟังสนุก และได้สาระ ผมขอสมัครเป็นสมา
  ชิคด้วยนะครับขอฟาย Blue Ocean 1/2 ครับและเศรษฐกิจพอเพียงครับ และอย่าลืม ถ้ามี files ที่น่าสนใจ และ update กรุณาส่งมาให้ด้วยนะครับ
  ขอแสดงความนับถือมากกกกๆคราบ
  ขอบคุณครับ

 93. เมื่อวานพี่อาทิตย์หัวเราะน่ารักอะ อ.ธันยวัชร์ บอกให้ด้วยนะ

 94. อาจารย์เเจกอะไรหนูขอด้วยคนนะคะ ฟังมาตั้งเเต่คิดอะไรไม่ออก บอกธันยวัชร์ ทีออกตอนกลางคืนค่ะ ตอนนี้ก็ตามไปฟังคลื่น 97.50วันเสาร์ ชอบอาจารย์ จัดที่คลื่น97.50มากกว่า ฮากว่ามากๆ สงสัยไม่ได้เรียนการตลาดมั้ง เต่ก็ฟังรู้เรื่องนะ ชื่ออ.ธันยวัชร์ อยู่ในใจมา4ปีเเล้วมั้ง ชอบอาจารย์ธันยวัชร์มากๆแต่รักพี่อาทิตย์มากสุดๆ

 95. ชอบรายการของพี่ธันยวัชร์ และพี่อาทิตย์มาก ถ้ามีโอกาสก็จะฟังแทบทุกครั้ง ไม่ว่าจะช่วงจัดสด หรือ re-run ชอบมาก ได้ความรู้คู่ความฮา มีเสียงนกกาแว่วมา ก็อย่าไปใส่ใจ ต่างคนต่างความคิด ต่างมุมมอง ขอเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งคู่จัดรายการต่อไปนานๆ และขอขอบคุณทุกๆ อย่างที่พี่สองคนทุ่มเท และทำให้กับ แฟนรายการทุกคน
  ที่สำคัญของสมัครเป็น premium list ด้วยคนนะคะ

 96. i need know how very much,please send to me
  thanks a lot

 97. tip.p said
  สวัสดีคะ. ไปบรรยายาที่พัทยาเป็นยังงัยบ้างคะ เล่าให้ฟังบ้างซิคะ จะได้มีความรู้เพิ่ม เป็น SME
  เหมือนกันคะ
  ขอบคุณคะ

 98. i need know how file ( ram chalan ) very much, send to me please.

  thanks.

 99. know how ยังจัดหน้าไม่เสร็จครับ

 100. ไว้จะเล่าที่ไปพัทยา ถ้าไม่ลืมก็วันจันทร์ครับ

 101. ผมขอสมัครเป็นสมาชิกใน premium list ด้วยคนนะครับ ได้ประโยชน์มากเลย
  อย่างกับได้เรียนใน MBA ก็ไม่ปาน

  ขอบคุณมากครับ

 102. ผมขอสมัครเป็นสมาชิกใน premium list ด้วยคนนะครับ ได้ประโยชน์มากเลย และขอรบกวนช่วยส่งไฟล์ต่างๆ มาที่ email ผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆ ด้วยความนับถือครับ

 103. รักอาจารย์ ธันยวัชร์ มากๆๆ

 104. รักอาจารย์ ธันยวัชร์ มากๆๆ อยากให้อาจารย์จัดงาน หรืออะไรก็ได้ ที่ให้เเฟนคลับ ได้มาพบปะพูดคุยกัน รองานนี้อยู่นะคะ

 105. ใครรู้อีเมล์พี่อาทิตย์ ช่วย
  บอกหน่อยนะคะ เผื่อจะออนเอ็มด้วย

 106. เห็นด้วยครับ จัดงาน”รวมพลคนช่างคิด” ที่ร้านกาแฟก็ได้ครับ น่าจาหนุกดี
  e-mail คุณอาทิตย์ที่เคยให้ในรายการ artit_g@hotmail.com (ถ่ายรูปน่ารักประกอบด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ha ha อันนี้ล้อเล่นนะครับ

 107. ขอบคุณ คุณinkberryมากนะคะ เดี๋ยวส่งดอกไม้ไปขอบคุณค่ะ

 108. คนที่มาโพสต์ในนี้ ได้เป็น premium list ไฟล์ใหม่กำลังจะส่ง

  ขอทยอยไฟล์เก่าก่อนครับ

 109. สวัสดีครับเพ่อาทิตย์และเฮียธันยวัชร์ครับ ผมชอบความรู้ของรายการเพ่มากครับ เห็นภาพชัดเจน มี case study ประกอบด้วย แต่ผมมีปัญหาเวลาฟังต่อเรื่องไม่ค่อยได้ครับ คือ พูดแต่ละวันบางทีเรื่องของ 2 วัน หรืออาทิตย์ที่แล้ว ช่างแรกๆ เลยฟังเอาฮาอย่างเดียว แต่ตอนนี้แก้ปัญหาโดยการฟังไปจดไปด้วยครับ จะได้ตามได้ถูกครับ หรือเพ่มีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้แนะนำได้ครับ และอีกอย่างขอให้เพ่หา สปอนเซอร์ ช่วง MBA on Air ให้ได้ไวไวนะครับ ขอบคุณสำหรับรายการดีๆ ที่มีให้ครับ

 110. วันนี้อาจารย์ จัดรายการดีมากเลยค่ะ พูดเรื่องการหาความรู้นอกห้องเรียน อยากให้เด็กไทยทุกคนฟังรายการนี้นะคะ จะได้มีความรอบรู้ทุกๆด้าน ไม่ใช่รู้เฉพาะสิ่งที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย บอกให้รู้ สั่งให้ทำ รักอาจารย์ จัง วันนี้

 111. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันนี้ถือได้ว่าถึงขั้นวิกฤตแล้ว หนัง รายการทีวี หรือ สื่อต่างๆที่ออกมาพยายามจะรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จะสรุปสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน

  ที่สังเกตุได้ชัดเจนเลยคือภาวะโลกร้อน ถ้าย้อนไปสัก 10 – 20 ปี แล้วลองเปรียบเทียบกับตอนนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันร้อมขึ้นกว่าเดิม และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆ ถ้าผมจำไม่ผิดนักวิชาการเขาบอกว่าร้อนขึ้นประมาณ 2 – 3 องศา ดูเหมือนจะน้อยแต่หลายคนก็บ่นทนไม่ไหวกันแล้ว มันไม่แค่นั้นการที่โลกร้อนขึ้นกระทบหลายอย่าง

  1 . น้ำแข็งที่ขั่วโลกก็ละลายไปด้วยลองถามพวกชาวเลหรือคนที่อยู่ใกล้ๆทะเลก็ได้ ตอนนี้น้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นแผ่นดินเริ่มหายจากแผนที่ทีละน้อย เขาบอกว่าชายฝั่งของไทยที่เคยเดินได้เสาที่ปักไว้เมื่อก่อน เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในทะเลแล้ว กรุงเทพความจริงถ้าไม่มีระบบป้องกันน้ำท่วมแล้วหละก็ตอนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทะเลไปแล้วและยิ่งปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นทรัพยากรก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นแต่น้ำที่ใช้บริโภคลดลงเพราะน้ำทะเลมาแทนน้ำจืดมากขึ้น

  2. เมื่อโลกร้อนขึ้นมันก็จะไปกระทบกับสภาวะอากาศทั่วโลก กระแสน้ำก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิมทำให้ บางที่ฝนไม่เคยตกกลับตกหนัก บางที่หน้าหนาวแอ่งน้ำเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว พายุก็มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

  3. สิ่งแวดล้อมคือสัตว์กับพืชต่างๆเริ่มน้อยลงเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน มีแนวโน้มว่าสัตว์หรือพืชบางชนิดอาจจะสูญพันธ์ได้ เชื้อโรคต่างๆสามารถปรับตัวได้ดีกว่าเพราะวงจรชีวิตสั่นมากบางชนิด 1 วันก็พัฒนาไปหลายรุ่นแล้ว มันเลยสามารถปรับตัวได้ดีแต่มันไม่แค่นั้นมันพัฒนาทั้งความรุนแรงของพิษของมันและทนต่อยาต่างๆทำให้เราป้องกันได้ยากขึ้น บางโรคที่เคยหายไปจากโลกก็เริ่มกลับมาแล้ว นักวิชาการทำนายว่าอาจจะมีประชากรโลกต้องตายหลายร้อยล้านคนต่อปี

  สิ่งต่างๆที่บอกมาต้องบอกว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่เรายังพอจะแก้ไขไม่ให้มันเป็นมากกว่านี้ได้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ มันอาจจะไม่เห็นผลในเวลา5 – 10 ปีแต่มันเริ่มๆดีขึ้นอย่างช้าๆ เพียงแค่ปลูกต้นไม้ ไม่เผาขยะในที่โล่ง ไม่ตัดต้นไม้หรือหากตัดก็ปลูกทดแทน ลดการใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อันตรายต่อธรรมชาติ เช่นของที่มีสารCFC เป็นต้น จึงอยากจะให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติก่อนที่ธรรมชาติจะทำลายเรา

  สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า “มนุษย์เราช่างโง่นักที่จะพยายามอยู่เหนือธรรมชาติ เพราะไม่มีใครสามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้ การที่ธรรมชาติแปรปรวนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เพราะธรรมชาติแก้แค้นเรา ธรรมชาติมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้เหมือนเดิม เราต่างหากที่ทำให้ธรรมชาติเป็นเช่นนี้ เหมือนขว้างบอลชนกำแพงขว้างแรงเท่าไรก็เจ็บเท่านั้น ดังนั้นเราซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นจึงต้องช่วยกันแก้ไข”

  เมื่อได้อ่านแล้ว กรุณาส่งไปให้คนอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อโลกของเราจะกลับมาน่าอยู่เหมือนเดิม

 112. วันนี้ฟังพี่ธันยวัชร์กับพี่อาทิตย์พูดถึง The Tipping Point แล้วรู้สึกอยากอ่านมากเลยค่ะ คิดว่าคงให้แนวคิดดีๆ ใหม่ๆ กับคนอ่าน ต้องขอบคุณที่พี่คอยแนะนำสิ่งดีดีให้พวกเราเสมอ ไม่ใช่นักการตลาดฟังจนอยากทำงานด้านการตลาดเลย แล้วจะพยายามเพิ่มมุมมองและวิสัยทัศน์ให้ตัวเองค่ะจะเป็นนักบัญชีแบบตลาดๆ ก็ดีนะ(^.^)

 113. ติดตามฟังทุกวันครับ โดนมากรายการที่คลื่น 96.5 ของสองคู่หูอิจฉริยะ ‘ฮันยทิตย์’ เป็นอาหารสมองที่เสพติดงอมแงมหลังอาหารเที่ยวจริงๆ

 114. ขอบคุณคุณทั้งสองครับ ที่ช่วยทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องของการตลาด การจัดการ ธูรกิจ ทั้งที่สิ่งพวกนี้ไม่เคยอยู่ในความสนใจของผมเลย
  ฟัง,อ่าน รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
  แต่ก็ได้แรงบันดาลใจดีมากเลยครับ
  ขอบคุณจริงๆ

  (ไม่ทราบว่าคุณธันยวัตน์ จะส่งไฟล์อะไรต่อมิอะไรมาให้ผมได้โดยที่ผมฝากคอมเมนท์ไว้ที่นี่หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องใช้วิธีอื่น)

 115. i try to have my own buz.that about rebuilt or repair or reinstall allels in condo. i think it will be ok but it very diffical that do not think negatjve in this time. anyway how u think about my buz idea, please comment. and i still wait for know how file.
  thanks for ur kind

 116. คุณธันยวัชร์

  ผมคิดว่า blog นี้น่าจะมี webboard แยกเป็นสัดส่วนนะครับ ผมเพิ่งจะเข้ามาแล้ว
  หาที่ post คำถามไม่ได้เลยครับ

 117. Hi every one,

  I am the new member who just visit this website. After i read all audient’s message. I feel that this is very good web site. May i join the member.

  I have read a previous comment regarding to blue ocean stratedy. It would be very thankful if I have a chance to obtain this useful article from Archan Artit.

  Thank and regards,
  jeng

 118. I will send Blue Ocean to you.

 119. สวัสดีครับ คุณธันยวัชร์ และคุณอาทิตย์
  ฟังรายการมาเกือบปีแล้วกระมัง รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญตอนนี้ได้สินใจเรียน MBA เพราะฟังรายการของคุณธันยวัชร์ ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆและมีคุณค่ามากนะครับ

 120. Could you please give me “blue Ocean strategy” file for more understanding.
  I am always listen your program “Business connection” on 96.5FM.-The Great Program, easy to understand,not too complicated. คนฟังเข้าใจครับ

 121. คุณธันยวัชร์ และคุณอาทิตย์ จัดรายการได้สนุกมากๆ พร้อมสาระความรู้มากมาย อยากให้กำลังใจว่าจะติดตามฟังต่อไปครับ

 122. อยู่ต่างจังหวัด เพิ่งได้ฟังไม่นานมานี้ จากอินเตอร์เน็ต และขอสมัครเป็นสมาชิกใน premium list ขอข้อมูลต่างๆ ด้วย

  จากเด็ก ตจว.

 123. อยากขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ ต้องทำอย่างไรอีกบ้างครับ???
  อยากจะขอ file blue ocean1-2 และ smart SME ด้วยครับ
  ตอนนี้กำลังเรียน MBA อยู่ อยากหาธุรกิจทำสักอย่าง
  จึงอยากมีความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนครับ

  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
  @เอ

 124. ผมเพียรพยายามฟังรายกายทุกวัน เพราะรับคลื่นลำบากมาก ผมดำเนินชีวิตอยู่แถบชลบุรี ระยอง
  ผมชอบฟังเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้า สนุกดี ยิ่งลองนำไปใช้ดูบ้างยิ่งหลงใหลการตลาด
  จนผมได้บอกตัวเอง และคนอื่น ๆ ว่า ทุกสิ่งที่คุณทำคืองานขาย ขายสินค้า ขายบริการ ขายความรู้ ฉะนั้น คุณจะทำให้คุณค่าให้ผู้อื่นซื้อได้อย่างไรอย่างยาวนาน อย่างจงรักภักดี หรือศรัทธา

  ผมในฐานะอยู่ต่างจังหวัด ขายสินค้าให้กับชาวต่างชาติ และบริการให้กับคนไทย
  ผมมีทฤษฎีหนึ่งในการตลาดของผม คือ ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า ลูกค้า คือ ผู้ที่เราพึงพอใจซื้อขายกัน
  ทุกวันนี้บริษัทของผมมีขนาดเล็ก แต่ยอดการจำหน่าย และจำนวนลูกค้า ของผมมีมากจนเกิด
  ปัญหาเรื่องทุน ผมอยากเรียนการจัดหา และจัดสรรทุน ขอคำแนะนำ หรือหนังสือแนะนำที่นำไปใช้เป็นแนวทางในชีวิตแถบชลบุรี ได้จริง ขอขอบคุณในความกรุณา

 125. คุณธันยวัชร์
  ช่วง เม.ย. – มิ.ย. นี้
  คุณมีคิวบรรยาย / เสวนา ที่จัดเป็นลักษณะ Public
  (ครั้งที่แล้ว พลาด Blue Ocean ไป)
  หรือรายการอื่นๆ นอกเหนือจาก 96.5 และ thaicoon บ้างไหมคะ

  ชอบ style การพูดของคุณ
  ได้ความรู้ และ ไม่น่าเบื่อ
  ฟังทั้งบ้านเลย

  ขอบคุณคะ

 126. สมัครสมาชิก เข้า Log in ได้ไหมครับขอบคุณ

 127. ฟังรายการพี่ ๆ ทั้งสองเป็นประจำครับ
  ก็เลยคิดว่าไม่ Post ไม่ติดตามผลงานไม่ได้แล้ว ^^

 128. อยากเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้างครับ
  ปกติฟังทางวิทยุ ชอบเสียงหัวเราะ
  แต่อยาก Update ทางนี้ด้วย

 129. ผมติดตามฟังทุกวันเลยครับ
  อยากขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ
  อยากจะขอ file blue ocean1-2 , smart SME ด้วยครับ

  ขอบคุณครับ
  ไพศาล

 130. Thank You

 131. ขอสมัครสมาชิกด้วยครับอยากได้ file ทุก file เลย นิตยสารไทยคูณมีสมาชิกรายปีไหมครับ สมุทรปราการหาซื้อไม่ได้เลยครับ

 132. ชอบฟังรายการมากค่ะ .. พยายามติดตามเท่าที่จะทำได้
  อยากให้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับด้าน Retail Marketing หรือ
  Category Management ในการตลาดค้าปลีกค่ะ พอทราบมั้ยคะ ??
  เห็นคุณธันยวัชร์อ่านหนังสือเยอะน่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ..

 133. Dear Khun Tanyawat and Khun Arthit,

  Just wonder why there is not radio clip for your Business Connection on 26 and 27 April 2007.
  Normally, i will listening your program in the night time from Internet.

  Both topics are very interesting. I’m following these topics since you talk about them.

  Please advise.
  Suchitra

 134. เมื่อเช้าตามไปฟ้งคุณธันยวัชร์ที่วิทยุจุฬาฯ เห็นด้วยเรื่องหวยบนดินครับ เราออกหวยบนดินได้เพื่อเงินพัฒนาประเทศจะได้อยู่บนดิน ในมือของรัฐจริงๆ (ดีกว่าไปขึ้นภาษี)แต่ด้วยระบบการศึกษาหรือสังคมก็ตามแต่ ทำให้คนไทยจำนวนนึงหวังลมๆแล้งๆ ไม่ขยัน รอรวยจากหวยกัน ผมก็เห็นว่าทำหวยบนดินไปเถอะครับ เพียงแต่ช่วยเอาเงินได้ส่วนนึงมาสร้างวัฒนธรรมการคิดของคนไทยใหม่ ให้เน้นสร้างฐานะด้วยสองมือดีกว่าไปเล่นหวย

 135. อาจารย์ครับ ขอfile pdf. ด้วยครับ

 136. สวัสดีคะ…ฟัง96.5วันเลย โดยเฉพาะในช่วงของ อาจารย์ ธันยวัชร์
  ไม่เคยพลาด… ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยได้ไหมคะ
  อยากได้ file กับเค้าบ้าง…
  อยากถามอาจารย์ว่า ถ้าต้องการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  เกี่ยวกับธุรกิจ SME ความจะไปดูที่ไหนดีคะ

 137. ฟังรายการอาจารย์แล้วได้ทั้งความรู้และก็สนุกด้วย อยากได้ file .pdf เก็บไว้ทบทวนยามที่เราเจอเหตุการณ์ต่างจะได้ตัดสินใจถูกครับ

 138. สวัสดีครับ

  ผมทำเว็บไซต์สมัครงานด้านบัญชี อยู่ครับ ชื่อ jobbunchee.com ไม่ทราบว่าจะขออนุญาต ในการทำ links มายัง thaicoon.wordpress.com ได้หรือเปล่าครับ และหากต้องการให้ผู้ที่เข้าเว็บของ jobbunchee.com download บทความจากเว็บไซต์จะได้หรือเปล่าครับ

  ขอแสดงความนับถือ

  วิทูร

 139. เรียนพี่ธันยวัชร์ครับ
  ผมติดตามฟังรายการพี่จัดอยู่เรื่อยๆ หากมีเวลานะครับ กระผมรบกวนขอ ไฟร์ Blue Ocean นะครับ
  Best regards,

 140. ขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ

  ฟังรายการมาเกือบปีแล้ว มันมาก โดยเฉพาะ เวลาเลียนเสียง กับ หัวเราะ… 🙂
  แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น แนวคิดดีๆมากครับ
  ไม่ได้ฟังสดแต่ download มาใส่ Ipod ฟังเกือบ 60 ตอนแล้วครับ
  อยากให้คุย 36 กลยุทธ์ ตำราพิชัยสงครามแห่งชัยชนะ เหมือนเคยแค่คุยผ่านๆเท่านั้น

  ขอ File – Blue Ocean กับ เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยครับ

 141. ขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ และขอไฟล์เท่าที่จะสะดวกส่งด้วยครับ รายการมีประโยชน์มาก และก็ฮามาก
  ขอบคุณมากครับสำหรับสาระดีๆ

 142. เตรียมตัวอ่านหนังสือด้วย ฟังรายการไปด้วย คลายเครียดดีค่ะ
  สมัยนี้จะหารายการดีๆ และหาคนที่ดีๆมีความรู้ ที่เผื่อแผ่ความรู้ให้กับประชาชน หาได้ยากมาก (จัดรายการเป็นตัวของตัวเองดีค่ะ)
  ขอเป็นกำลังใจ และชมเชยรายการนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

 143. ชอรายการคุณค่ะ ฮาดี

 144. สวัสดีครับ คุณธันยวัฒน์ (ไม่รู้ว่าเขียนชื่อถูกหรือเปล่าน่ะครับ) ง่ายๆสั้นๆ ว่า..โหลด Files มาฟังนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ หาทั่วเวปแล้วยังไม่เห็นมีเลย เวียนหัวไปหมดแร้วครับ คือผมชอบทฤษฏทางการตลาด ที่คุณนำมาวิเคราะห็มาก เมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว แล้วผมก็คิดผิด 555 สมองผมซีกซ้ายมันด้อยอ่ะคับ เรียน Fine Art มา เลยลองมาคิดๆดูว่าสิ่งที่คุณนำเสนอผ่านรายการในแต่ละวันนั้นมีประโยชน์อย่างมาก และน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาวิชาชีพ อยากฟังย้อนหลังตั้งแต่เริ่มจัดรายการเลยครับ ติดตามมาได้เกือบสองเดือนแล้วครับมันส์หยด
  อยากจะถามข้อที่สองว่า.. มีโครงการจะทำ VCD หรือ CD รายการขายหรือเปล่าครับ อยากได้มาไว้ฟังเพิ่มพูนปัญญามั่งครับ

  ขอบคุณครับ

 145. เพิ่งได้ฟังรายการครับ มันมากครับ ได้สาระแบบไม่เครียด
  เรียนรู้แบบสนุกสนานครับ อยากเป็นสมาชิกและขอไฟล์ด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

 146. สวัสดีค่ะ อจ.ธันยวัชร
  ชอบมากค่ะ ติดตามฟังมาเป็นปีแล้วค่ะ จะเป็นสมาชิกได้อย่างไรค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  สมพร

 147. อยากทราบคำศัพท์ทางการตลาดพร้อมความหมายกรุณาส่งมาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

 148. ฟังรายการทางวิทยุมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าจะโหลดไฟล์ได้อย่างไรครับ

 149. มาเยี่ยมครับ หน้าบล็อคนี้ดีจังเลย ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆ ทำให้อยากลุกไปทำอะไรอย่างอื่นนะ ดีจัง เพราะสีเขียวอะไรนี่มองไม่ได้เลยแสบตามาก อ่านอะไรก็ต้องเพ่ง แล้วก็แสบตาอีก ต้องลุกๆไปมองที่อื่นกลับมามองก็แสปตาอีก สนุกไปอีกแบบจัง
  แล้วจะพยายามมาอ่านข้อความอีกนะ

 150. แวะมาเวปนี้ครับหลังจากได้ฟังจาก FM 96.5 เลยลองเข้ามาหาอะไรที่เป็นความรู้อ่านนะครับและถ้าไม่รบกวนอาจารย์ทั้ง2เกินไปของให้อีเมล์ของผมไปอยู่ในList อาจารย์ด้วยนะครับจะได้ขออ่านความรู้ดีๆๆบ้างนะครับ ขอฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ

 151. เข้ามา blog นี้ครั้งแรกครับ ติดตามรายการมาเป็นปีแล้วครับ และได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดในธุรกิจตัวเองมากมาย ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถนำเรื่องการตลาด ที่เป็นศาสตร์และศิลป มาพูดคุยให้คนที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เข้าใจได้ง่าย และยังสร้างอารมณ์การฟังที่สนุกสนานเหมือนกับฟังรายการบันเทิง ผมยังสงสัยว่าจะมีใครนำความรู้มานำเสนอให้เข้าใจง่ายอย่างนี้อีก ผมเชื่อว่ามีแฟนรายการมากมายที่ได้ฟังและไม่ได้แสดงตัวออกมา ผมเห็นว่าไม่ว่าใครได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็ต้องหลงไหลเป็นแฟนรายการประจำแน่นอนครับ อยากเสนอให้มีรายการ Business Connection on TV ผมเห็น คุณธันยวัชร์ ในทีวีหลายครั้งแล้ว แต่ในทีวีเรียบร้อยเกินไปและเป็นการสัมภาษณ์เฉยๆผมว่ารายการอย่างนั้นเอาใครมาทำก็ได้ คนที่มีความสามารถอย่าง คุณธันยวัชร์ จุดสำคัญที่เด่นที่สุดคือการวิจาร์ณและวิเคราะห์โดยนำวิชาการตลาดมาอธิบาย ผสมผสานกับลูกล่อลูกชนที่สร้างความสนุกได้อย่างสะใจ ผมอยากให้ยกเอารายการขึ้น TV เลยครับ เน้นวิเคราะห์ข่าวการตลาด เจาะกลยุทธของธุรกิจต่างๆ แต่ที่สำคัญต้องรักษาอารมณ์ความมันส์เอาไว้ ห้ามลดเสียงหัวเราะและความสนุกเด็ดขาด ผมมั่นใจว่ารายการจะต้องประสบความสำเร็จมหาศาล ต้องเป็นรายการธุรกิจทาง TV รายการแรกที่มีแฟนรายการทุกระดับชั้นแน่นอน…………………ผมเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอครับ……….บรรยง(ขอ File เก่าๆที่มี และขอเป็น premium list ด้วยคนครับ

 152. เพิ่งได้เข้ามาฟัง business connection ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วค่ะ ฟังแล้วรู้สึกได้ความรู้แล้วก็ไม่เครียดด้วย ชอบวิธีการนำเสนอของรายการนี้ค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนป.โททาง mba อยู่ เนื้อหาที่อาจารย์นำเสนอเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ยังไงขอเป็น premium list ด้วยคนนะคะ

 153. ขอ file เศรษฐกิจพอเพียง และ ขอไฟล์บลูโอเชี่ยน ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

 154. Blue Ocean Strategy
  where is Loading
  Please tell me
  Thanks. Very Much

 155. ชอบบทความมาก แต่ขอให้ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้หน่อยครับ อายุมากแล้ว ต้องเพ่งมาก อ่านไม่กี่บรรทัดก็ปวดตาแล้ว

 156. อยากเห็นรูปร่างหน้าตาอาจารย์ ธันยวัชร์ เผื่อมีโอกาสได้เจอหน้าอาจารย์จะได้เข้าไปสวัสดีถูก

  พยายามหาที่ mcot.net แล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นรูปใหน

  ขอบคุณมากครับที่สอนสิ่งดีๆในรายการวิทยุ business connection FM 96.5

  ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ

 157. ขอทราบเมล์ หรือ msn คุยกับอาจารย์ได้มั๊ยครับ

 158. สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสอง

  รายการของอาจารย์ดีมาก ๆ ครับเป็นแฟนรายการตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟัง ครั้งที่อาจารย์จัดที่คลื่น Business Radio ตอนเย็น ถึงปัจจุบันนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันครับ ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและอยู่คู่กับรายการตลอดไปครับ
  !!!รบกวนอาจารย์ขอไฟล์ Blue Ocean ครับผม
  ขอบพระคุณครับ

 159. สวัสดีครับคุณธันยวัชร์ รบกวนขอไฟล์ สายเหยี่ยว vs สายพิราบ ตอนที่ 3 หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 160. สวัสดีครับ ผมเป็นแฟนรายการคุณมานานมากเลย ประมาณ5-6ปี ได้แล้วมั๊ง ตั้งแต่ อยู่ 97.00 ช่วง 16.00 – 17.00 ได้ จำไม่ค่อยได้ละ ก็ขอให้กำลังใจและขออวยพรให้ทำรายการดีๆ มีสาระแบบนี้ ไปอีกนานๆนะครับ จะติดตามผลงานของคุณทั้งคู่เสมอ

 161. เสียดายที่ไม่มีให้ฟังรายการซ้ำตอนดึกแล้ว .. พยายามติดตามรายการค่ะ
  แต่บางที่ตอนกลางวันไม่สะดวก.. ชอบรายการนี้มาก
  ยังไงจะติดตามทางเว็บไซท์ด้วยค่ะ xx

 162. ขอบคณครับสำหรับความรู้ดีๆ ทุกวันนี้ฟังก่อนนอนตลอด ไม่งั้นนอนไม่หลับครับ

  ผมทำธุรกิจซอฟท์แวร์ครับ ทุกวันนี้เป็นงาน Project base ทั้งนั้นเลยครับ อยากหา Blue Ocean ในธุรกิจนี้ให้เจอ เพราะงาน Project base ทำแล้วไม่ต่างอะไรกับกรรมกรห้องแอร์ครับ ได้กำไรน้อยมาก

  รบกวนช่วยเพิ่มอีเมล์ผมเข้าไปใน premium list และขอไฟล์ริชาร์ด แบรนสันด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

 163. Dear Khun Thunyawat,

  My name is Heidi Floeth, a web entrepreneur and co-founder of Arenasia.com, Asia’s Business Social Network. I am actually Thai but my written Thai is not so good so that’s why I am writing you in English and hope you don’t mind.

  The reason for contact today is to cordially ask you to become our platform’s Industry Specialist on Marketing and Management.

  I read your blog with great interest and it would be an honour to have your knowledge and insights shared with our members. Our members make up of Asia’s professionals from Thailand, China, India, Taiwan and Hong Kong. And also expatriates as well as overseas people doing business here. Arenasia.com has a Business Expertise section dedicated to specialists in various business fields related to Asia where they can publish, share and discuss knowledge. The platform is a simple-to-use and sophisticated mix of social network, user-generated content and online marketplace which you are more than welcome to test out. Right now there’s just a sign up page as the beta will go live this August.

  I hope you will find my proposition to be of interest and look forward to hearing from you soon.

 164. สวัสดีครับพี่ธันยวัชร

  ผมชื่ออั้ม เรียนม.กรุงเทพ น้องที่เจอที่ “โครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 21” ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับ ไม่รู้ว่าพี่ยังจำได้ป่าว วันนั้นฟังพี่พูดเสวนาเรื่อง BOS สนุกมาก เพราะผมให้ความสนใจกับมันมาก เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องการสร้างแนวความคิด และเรื่องอื่นๆ อีกมาก หลังจากวันนั้นแล้วไม่กี่วัน เพื่อนก็เดินมาบอกว่า เฮ้ย เขาเลิกจัดรายการแล้ว ผมตกใจอ้าวโดนแบนด์ข้อหาแซวหรือปล่าว ที่จริงแล้วไม่มี Re-Run ตอนกลางคืนแล้ว ผมก็เสียดายมากเพราะไม่มีโอกาสได้ฟังอีกเลย เพราะ ตอนกลางวันเรียนจะฟังในเนตก็ไม่มีเนต จึงพลาดโอกาสในประเด็นการตลาดในปัจจุบันไป น่าจะมีให้โหลดไฟล์เสียงนะครับ เพราะตอนที่ฟังตอนกลางคืน ผมอัดไว้ทุกคืน เยอะมากๆ อีกเรื่องหนึ่งผมว่าจะรบกวนโทรถามเรื่อง Weblog กับพี่ผมก็ไม่กล้ากลัวพี่จะจำไม่ได้ อยากจะมีที่จะแสดงความคิดเห็นกับเข้าบ้าง นี่ก็เป็นเทอมสุดท้ายในการเรียนแล้ว (3ปีครึ่งครับๆ) เส้นทางทางการตลาดของนักการตลาดรุ่นเยาว์คนนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นเยี่ยงไรต่อไป จะเดินในเส้นทางนี้อีกไกลแค่ไหน โปรดติดตามตอนต่อไป

  สำหรับแฟนๆรายการนะครับ ผมขอแสดงความดีใจอย่างนึงที่ได้เข้ามารู้จักบุคคลที่ให้สาระดีๆทางด้านการตลาดเช่นนี้ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการบริโภคข้อมูลทางการตลาดอย่างเต็มอิ่ม และสำหรับแฟนๆ รายการที่เป็นนักศึกษาหรือกำลังจะจบแล้ว ผมขอพูดอย่างนึงว่า ถ้าคิดว่าตัวเองจะป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้ว ตั้งใจ เดินไปให้ถึง อย่าวอกแวก อย่าแวะเที่ยวหญิง อย่าแวะขายก๋วยเตี๋ยว เดินไปสู่ความสำเร็จแล้ว เจอกันที่ความสำเร็จ

  ปล. ผมไม่เคยออนเจอพี่เลยใน MSN ยังงัยพี่ 2 คนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  อั้ม ม.กท
  อิสรา คำภากุมภ์

 165. ก็ซื้อซาวเบ้าท์ที่มีวิทยุอยู่ในตัว หรือเอ็มพี3 รุ่นประหยัดที่มีวิทยุอัด

  เวลาพี่จัดสด น้องก็อัดเอาเลย และฟังย้อนหลังก็ได้

  หรือให้ใครอัดไว้ให้ก็ได้ครับ

  มีตั้งหลายวิธี

 166. รายการดีมีประโยชน์มากค่ะ จัดต่อไปนานๆนะคะ

 167. I am reality your fan. I would like a big file from you.
  At last i hope you duo have relax,enjoy and good health….thank you.

 168. ฟังรายการมาได้สักพักหนึ่งแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ ตอนนี้กำลังศึกษาSMEs ได้ฟังรายการเมื่อกลางวัน จะติดตามต่อไป ขอเป็นกำลังใจในการทำงานที่ดีต่อสังคมอย่างนี้ต่อไป ตอนนี้ขอฟังก่อน ยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรค่ะ

 169. ติดตามรายการมานาน แต่เพิ่งจะเข้ามาคุยด้วย เข้าใจว่าคงมีคนที่ฟังจำนวนมาก

  มีอยู่วันหนึ่งกำลังเซ็งๆ กับงานและคนบางคน พอได้ฟังรายการคุณธันยวัชร์ แล้ว รู้สึกดีมาก

  ได้ทั้งความรู้และก็สนุกดี ช่วยได้เยอะเลย ถ้ามีโอกาสน่าจัดสัมนาจะได้รู้จักกับพี่ๆ น้องๆที่ฟัง

  และเป็นการ เช็คเรทติ้งไปในตัว

  ทุกอย่างดีหมดนะคะ แต่ตอนที่เข้าช่วง หรือจบรายการ จบแบบสายฟ้าแรบจริงๆ

  รับอารมณ์แทบไม่ทันเลย อยากได้เมล์คุณธันยวัชร์ ด้วย ถ้ามีโอกาสออน

 170. อยากขอรบกวน file: blue ocean

  ฟังแล้วได้ความรู้ และความคิดดี

  ขอบคุณครับ

 171. ผมติดตามรายการของอาจารย์ ทั้งสองท่านทาง96.5ได้ความรู้มาก หากทางรัฐบาลสนับสนุนรายการประเภทที่อาจารย์ดำเนินดารอยู่ จะเป็นประโยชน์กับสังคมมากครับ ผมขอความอนุเคราะห์ file, blue ocean ครับ

 172. สวัสดีค่ะ..แวะมาทักทายค่ะ ได้รับไฟล์จากอาจารย์แล้วนะคะ เรื่องฺ Blue Ocean ขอบคุณมากค่ะ

 173. สวัสดีคะ เมื่อวานนี้คุณเรวัต เกือบหาคนช่วยเบรคไม่ได้ ประมาณว่าท่าน

  เป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์สูง พอตอบปัญหาแล้วจริงจังมาก เมื่อฝนที่ตกหนัก…

  คุณอาทิตย์คงรับไม่ทัน ต้องเป็นคุณธันยวัชร์ ถึงเอาอยู่ ยังไงก็ขอแบ่งเสียงฮาของ

  2 หนุ่ม สัก 3-4% คงทำได้รสชาตกลมกล่อมขึ้น

  ส่วนคุณธันยวัชร์ คนหนุ่มไฟแรง คนรุ่นใหม่ต้องรักษาสุขภาพหน่อยนะคะ

  บริหารธุรกิจและบริหารสุขภาพไปพร้อมๆ กัน จะได้อยู่คู่รายการ 96.5 ไปนานๆ

  ได้ให้ความรู้และปัญญารวมถึงเสียงหัวเราะ ช่วยคนทำงานได้เยอะเลยคะ

  ยังไงช่วงนี้ดื่มน้ำผลไม้สดเยอะๆ ช่วยได้ กินส้มหรือฝรั่งแทนน้อยหน่า น่าจะดีกว่านะคะ

  ดีใจด้วยที่เสียงกลับมาดีแล้ว

  คุณอาทิตย์ สบายดีนะคะ ยังไงก็อยู่เป็นคู่ฮากันไปตลอด

  ขอขอบพระคุณกับสิ่งดีๆ ที่ได้รับจาก 96.5 คะ

 174. รบกวนอาจารย์ขอไฟล์ Blue Ocean และ อื่นๆ เพื่อการศึกษาครับ

 175. ผมติดตามฟังรายการมาปีกว่า ได้ฟังอยู่ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการมองโลกในเชิงบวกของพวกนักขายประกัน MLM อะไรประมาณนี้ เมื่ออาทิตย์ก่อนได้เจอหนังสือเรื่องวิชชาแปดประการของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เข้าได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องมโนมยิทธิไว้พอสมควร เข้าใจว่าเทคนิคการ Motivation นักขายจะคล้ายกันกับในทางพุทธอยู่ อยากให้ช่วยเปรียบเทียบออกรายการหน่อยครับว่าจะนำมาประยุกต์กับบ้านเราได้อย่างไร ขอบคุณครับ จะติดตามรอฟังครับ

 176. รบกวนอาจารย์ส่งไฟล์ Blue Ocean เพื่อศึกษาค่ะ ฟังรายการเมื่อวันศุกร์ ที่จะแนบไฟล์เมื่อ Blue Ocean เป็น Red Ocean ทำไมหาไม่เจอที่ให้ Upload ส่งให้หน่อยได้หรือไม่ ชอบฟังอาจารย์จัดรายการมาก นิตยสาร thaicoon วางขายที่ไหน ทำไมหาไม่เจอ

 177. อยากให้คุณธัญ ช่วย ดูการระดมเงินทุนของ บ.นี้หน่อยครับ น่าสนใจดี

  ตัวอย่างนะครับ

  รูปแบบที่ 1 แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวบางกอก (ผู้ร่วมลงทุนยินยอมให้ทางบริษัทฯ บริหารจัดการ)
  1. รุ่นมาตรฐาน มี 1 หม้อต้ม ราคาการร่วมลงทุน 35,000 บาท (อายุสัญญา 10 เดือน)
  บริษัทฯ จะรับประกันรายได้ให้ทุกๆ เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือนๆ ละ 7,500 บาท
  • เงินลงทุน 3,500 X 10 = 35,000 บาท
  • ผลกำไร 4,000 X 10 = 40,000 บาท
  • ผู้ร่วมลงทุนสามารถจองไว้ในราคา 10,000 บาท หลังจากนั้นอีก 15 วัน ชำระเงินส่วนที่เหลือ 25,000 บาท
  • ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับเงินปันผลรอบแรกนับไป 45 วัน เริ่มนับจากวันจอง หลังจากนั้นทุกๆ เดือน ตามอายุสัญญา
  (กรณีลูกค้ามาชำระเงินส่วนที่เหลือตรงตามกำหนดเวลา)

  2. รุ่นพิเศษ มี 2 หม้อต้ม แยกหมู แยกเนื้อ ราคาการร่วมลงทุน 45,000 บาท (อายุสัญญา 10 เดือน)
  บริษัทฯ จะรับประกันรายได้ให้ทุกๆ เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือนๆ ละ 10,000 บาท
  • เงินลงทุน 4,500 X 10 = 45,000 บาท
  • ผลกำไร 5,500 X 10 = 55,000 บาท
  • ผู้ร่วมลงทุนสามารถจองไว้ในราคา 15,000 บาท หลังจากนั้นอีก 15 วัน ชำระเงินส่วนที่เหลือ 30,000 บาท
  • ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับเงินปันผลรอบแรกนับไป 45 วัน เริ่มนับจากวันจอง หลังจากนั้นทุกๆ เดือน ตามอายุสัญญา
  (กรณีลูกค้ามาชำระเงินส่วนที่เหลือตรงตามกำหนดเวลา)

  เข้าไปดู web บ.ได้ที่ http://www.siamfoodfranchise.com

  ผมว่าเค้าเข้าใจระดมทุนนะครับ

  แต่จะจริงหรือหลอกอ่ะไม่ทราบครับ

 178. ติดตามอาจารย์มาประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับ(ทั้งวิทยุและnet) ได้นำความรู้ของอาจารย์ไปต่อยอดความคิดและได้นำมาใช้ในอาชีพการงานด้วย(เป็นเซลล์ครับ)เป็นประโยชน์มากครับ ตอนนี้สนใจเรื่องบลูโอเชี่ยนมากครับ อยากจะขอไฟล์อาจารย์เพื่อในไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจและต่อยอดด้วยครับ(น้องให้หนังสือบลูโอเชี่ยนมาอ่าน อ่านแล้วไม่ค่อยเคลียร์ครับ) pairote_te@yahoo.com

 179. ผมติดตามรายการของอาจารย์ ทั้งสองท่านทาง96.5ได้ความรู้มาก ผมขอความอนุเคราะห์ file, blue ocean ครับ ขอบคุณครับ

 180. สวัสดีค่ะ พี่ทั้งสอง อยากรบกวนขอไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ของคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน (SME) เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการศึกษาการทำธุรกิจ รบกวนด้วยนะคะ ช่วยส่งไฟล์การสัมมนาให้ด้วยนะคะ ที่ adchara89@hotmail.com (พอดีได้ฟังบันทึกเสียงจากเพื่อนที่อัดไฟล์เก็บไว้บ้าง ก็เลยสนใจ แต่ไฟล์ที่เพื่อนบันทึกไว้มีเสียงรบกวนเยอะ) อยากนำสิ่งที่ได้ฟังมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองต่อไปค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ คุณธันยวัฒน์และคุณอาทิตย์

 181. รบกวนอีกครั้งนะคะ พอดีได้เข้าไปดูหัวข้อที่สนใจมา รบกวนขอไฟล์ด้วยนะคะ หัวข้อ”3 คำถามที่ธุรกิจต้องตอบ จากเจ้าของ MK สุกี้” วันที่ 2/08/50 รบกวนด้วยนะคะ อยากได้จริง
  ขอบคุณค่ะ

 182. สวัสดีครับ คุณธันยวัชร์

  ผมชอบที่คุณจัดรายการมากๆทีเดียว แต่ปกติแล้วเมื่อก่อนสักปี 47 ผมมักเห็นคุณในหนังสือ Brandage มากกว่าน่ะครับ ( ตอนนั้นเรียนอยู่ปี 2 ) ยังไม่รู้เลยว่าจัดรายการทางวิทยุด้วย

  ตอนนี้นอกจากได้อ่านทางหนังสือด้วย ยังได้ฟังจากวิทยุ ( ที่เพิ่งได้ฟังมาไม่นาน ) ..

  คือ หลายวันก่อนเห็น คุณธันยวัชร์ ในทาง True น่ะครับ พูดถึงเรื่องพฤติกรรมคนที่ใช้อินเตอร์เนท และโลกที่ 2 ก็เลยจะเรียนถามว่า ปกติทาง True น่ะครับ คุณธันยวัชร์ จัดรายการวันไหนและเวลาไหนบ้างครับ ? ผมจะได้ติดตามเนื้อหา

  และเรียนถามอีกคำถามหนึ่ง คือตอนนี้ผมเรียนปริญญาโทอยู่ครับ เพิ่งเริ่มเรียน ผมต้องการจะเป็น Brand Maker น่ะครับ อยากจะเป็นนักสร้างแบรนด์ที่เก่ง ตรงนี้พอมีข้อแนะนำหรือแนวทางที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้ไหมครับ ( และอาชีพนี้มีอยู่จริงไหม ? )

  – ต้องเริ่มจากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนหรือเปล่า ?
  – หรือถ้าเป็นลูกจ้าง ต้องเริ่มจากตำแหน่งใดครับ ?

  คนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษคือคุณ Alex Goslar กับ คุณดลชัยน่ะครับ ชอบแนวคิดของเขา 2 คน ( จากการเขียน )

  สุดท้าย ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ ตอนนี้หนาว ( กลับมาเริ่มร้อน ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ ..

 183. ขอขอบคุณที่นำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งหาฟังยาก
  และขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์บลูโอเชี่ยนและไฟล์เศรษฐกิจพอเพียง….ให้ด้วยนะครับ

 184. เรียนธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และอาทิตย์ โกวิทวรางกูร
  รายการของคุณทำให้ได้ความรู้พร้อมกับความบันเทิง เยี่ยมค่ะที่นำวิชาการเครียด ๆ ให้ตลกได้ โดยเฉพาะที่คุณระเบิดเสียงหัวเราะพร้อม ๆ กัน

 185. Need your help on one of the book I heard you mentioned it on your program last month but didn’t have time to write it down because I was driving. It is about devalued the baht in 1997 or 2540, could you please provide me with the author and the title of the book? and where I can purchase them?

  Thank you,

  Nitinai

 186. เรียน อาจาร์ย ครับ ผมขอ ไฟล์ ด้วยคนครับ อยากได้มากๆๆครับ
  จากลูกศิษย์ ทรี ครับ

 187. สวัสดีครับพี่ธันยวัชร์
  ผมจะรบกวนถามว่า คนที่ชำนาญในเรื่อง การตลาดแบบกองโจร ที่ดังๆ ตอนนี้มีใครบ้างครับ

  ขอบพระคุณอย่างสูง

 188. เรียน อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

  ผมได้ฟังรายการของอาจารย์ ในคลื่น 96.5 แล้ว รู้สึกชื่นชอบมาก ๆ ๆ
  ตอนนี้กำลังย้อนไปดาว์นโหลด เสียงเก่า ๆ มาฟังด้วยครับ

  ผมขอไฟล์ด้วยนะครับ 🙂

  ขอบพระคุณครับ

 189. โทษนะครับที่ คอมเมนท์ตรงนี้ เพราะตรงหัวข้อล่าสุด มันคอมเมนท์ไม้ได้อ่ะครับ

  สัวสดีครับ

  ผมคิดว่า เห็นด้วยนะตรงที่เดี๋ยวนี้ คนหนีสารที่ส่งเข้ามาเหมือนโรคระบาด

  ตอนนี้ผมอายุ 23 ปีน่ะครับ เชื่อไหมครับว่า วันๆหนึ่งผมแทบไม่ได้เปิดทีวีดูเลย บางวันไม่ได้เสียบปลั้กทางทีวีด้วยซ้ำ ( จะดูเฉพาะที่มีบอลเตะเท่านั้น )

  สื่อที่ผมรับอยู่เสมอจะเป็นอินเตอร์เนทมากกว่าครับ ทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมา สมัยที่เรียน ป ตรี ( ตอนนั้นยังไม่มีเนทไฮสปีด ) ผมต้องตื่นแต่เช้า และไปห้องสมุด และอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจพวก ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ

  แต่เดี๋ยวนี้ ( 2 – 3 ปีผ่านมา ) ตื่นเช้ามา ชงกาแฟ เปิดอินเตอร์เนท เปิดเว็บเมเนเจอร์ เลือกข่าวสารที่ต้องการได้เลย บางครั้งก็เข้า bizweek แทน

  เวลาของผม อย่างที่คุณบอกเลยนะครับ ผมใช้เวลากับการเล่นเกมส์ และอินเตอร์เนท ( จำได้ว่าหลังๆ เวลาเขียน ลายมือเริ่มเป็นไก่เขี่ย แต่กลับพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ไวขึ้น )

  ที่กล่าวมาเป็นพฤติกรรมของผม แต่ ..

  แต่ .. ทุกครั้งที่ผมกลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้ ยาย ทุกคนในครอบครัว เขาดูทีวีอยู่นะครับ และจะเปิดมันตลอดเวลาด้วย ( แม้บางครั้งจะไม่ได้ดู )

  เวลาของเขา ไม่ได้เล่นเกมส์นะครับ เขาเลือกที่จะออกไปดูหนังที่โรง หรือเช่าหนังมาดู ?? ( พี่ชาย 28 ) และเข้าก็ยังมีพฤติกรรมแบบเก่าๆอยู่นะครับ ?

  อันนี้อาจจะเป็นเพราะเจอเนเรชั่นที่ต่างกันก็ได้นะครับ จึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน ( แต่พ่อผมเริ่มใช้อินเตอร์เนทเป็นล่ะ )

  ที่น่าสนใจจริงๆก็คือหลังจากนี้น่ะครับ ตอนนี้ผมมีหลานอยู่ 1 คน อายุประมาณ 2 ขวบ ผมยังนึกไม่ออกเลย ในอนาคตเนี่ย เขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรในการรับสื่อ ?

  ในยุคของหลานผม จะเขียนหนังสือไม่เป็นหรือเปล่า ? ทีวีจะสูญพันธ์หรือเปล่า ? สื่อสิ่งพิมพ์จะตายหรือเปล่า ?

  สุดท้าย ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนอยากให้แนะนำหนังสือที่น่าอ่านสัก 2 – 3 เล่มได้ไหมครับ เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือบริหารธุรกิจก็ได้ บางทีอาจเป็นหนังสือที่คุณเขียนก็ได้

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ..

 190. dual alarm clock radio cd

  Instead of waking you up with a stressful buzzer or intense ringing,

 191. หวัดดีครับ

  วันก่อนอ่านเรื่อง Celeb ทาง Brandage อ่ะครับ รู้สึกน่าสนใจไม่น้อย เพราะยังไม่เคยเห็นมีใครทำเป็นจริงเป็นจัง

  เรียนถามว่า ถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆแล้ว เช่นร้านขายข้าวแกง หรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย จะประยุกต์กลยุทธ์ Celeb ได้ยังไงอ่ะครับ ?

  กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นตัวการตูนร์แล้วเนี่ย จะเหมาะสมกับร้านอาหารหรือเปล่า ? เพราะไม่เคยเห็นร้านอาหารใช้ตัวการ์ตูนเป็นการสื้อสารแทน Brand เลย ส่วนใหญ่จะชูจุดเด่นอยู่ที่ สะอาด สด อร่อยเป็นส่วนใหญ่

  แล้วถ้าจะลองทำร้านอาหารโดยเน้นไปที่ อีโมชั่นแล้ว เนี่ย ? จะไปได้ดีไหมครับ ?

  ปล. ที่เลือกตัวการตูนเพราะไม่ต้องจ้างมันไงครับ 55++

 192. ขอบคุณสำหรับงานสัมมนาดี ๆ จากทางรายการ

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ ..

 193. ส่ง sms ขอไฟล์ ไปให้แต่ยังไม่เคยได้รับเลย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ว่าพอจะมีสิทธิ์ได้รับไฟหรือเปล่า…ขอบคุณค่ะ
  ช่อทิพย์ฯ

 194. ชอบคุณธัญญ์และคุณทิตย์จัดรายการได้สนุกขำดี และเผลอได้ความรู้ตอนหัวเราะนี่หล่ะ
  ชอบฟัง ฟังแล้วเกิดไฟ เหมือนเข้านั่งในห้องเรียนวิชาการตลาดอีกครั้ง และก็มีความคิดฮึกเหิม อยากพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
  ขอบคุณมากๆๆค่ะ จะติดตามรายการต่อไปเรื่อยๆค่ะ

 195. ฟังรายการมา2-3ปีแล้วครับ สนุกมากได้ความรู้ดี ชอบตอนคุณธัญย์อ่านภาษาอังกฤษมากๆๆ อยากฟังเกร็ดประวัติการสร้างธุรกิจพร้อมประวัติบุคคลเหมือนตอน ริชาร์ด แบรนสันครับ …

 196. ชอบคุณธัญญ์และคุณทิตย์จัดรายการได้อย่างมีเอกลักษณ์ และน่าติดตาม
  ***** ขอคำแนะนำหน่อยครับ ผมต้องทำเอกสารสร้างแบรนด์สินค้าให้ลูกค้า
  มีหนังสือ หรือหาตัวอย่างได้จากที่ไหนไหมครับ ผมทำอาร์ตอยู่ อัพเกรดตัวเอง
  ให้สามารถช่วยลูกค้าได้มากขึ้นครับ อยากเป็นอาร์ตที่สร้างแบรนด์ได้ ครับ ****

 197. อยากจะมาcomment thaicoonโฉมใหม่หน่อยครับ

  คงไม่ว่ากันนะคับ ราคาก็ขึ้นแล้วแต่โฆษณาเยอะมากไม่ว่าจะแฝงหรือไม่แฝงก็ตาม

  ที่บอกคำสัมภาษณ์คุณทรงพลเนื้อที่ไม่พอ น่าจะเอาหน้าโฆษณาแฝงออกแล้วเอาคำสัมภาษณ์ลง

  จะดีกว่านะครับ เพราะหลังๆยอมรับว่าอ่านบทสัมภาษณ์แล้วมันขาดๆอย่างไรบอกไม่ถูก

  อาจจะเป็นเพราะตัดย่อเกินไปหรือป่าว???

  และอีกอย่างก็คือเข้าใจว่าเอาคนจากbrandageมาทำเลยอาจจะมีกลิ่นbragnageมาบ้าง

  แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะถ้าแบบนั้นอ่านbrangageดีกว่า

  ที่commentมาเพราะไม่อยากเห็นหนังสือเป็นแบบนี้ครับ

  อยากเห็นเนื้อๆมากกว่าน้ำครับ

  เป็นห่วง…

 198. อยากได้ไฟล์ที่กล่าวถึงในรายการวิทยุ เพราะตามอ่านในthaicoon.wordpress.com ตอนนี้ไม่ค่อยอัพเดท
  ขอขอบคุณล่วงหน้า
  นพ สุขปัญญาธรรม

 199. ขอ ไฟล์บทความใหม่หน่อยนะครับ ตามอ่านใน thaicoon.wordpress.com ไม่สามารถรับบทความใหม่ได้
  ขอบคุณครับ
  นพ สุขปัญญาธรรม

 200. อยากไ ด้ case study (innovation) ของบริษัทโซนี่ ค่ะ ไม่ทราบว่า พอจะมีมั้ยคะ ยังงัยรบกวนด้วย ขอบคุณค่ะ

 201. สวัสดีครับ P’ ธัญญวัฒน์ และ คุณอาทิตย์ ผมรบกวนขอ file เกล็ดมังกรอุทก
  ครับผม ฟังผ่านรายการทุกวันครับ…และอยากอ่านซ้ำอีก..อ่ะคับ…
  …ขอบคุณครับ

 202. hello,
  Thank you for your radio program at FM 96.5
  It is knowledgable and enjoyable ka.

 203. เรียน คุณธันยวัชร์ และคุณอาทิตย์
  ผมฟังรายการของคุณมาหลายปี ขณะนี้เกษียณอายุราชการแล้ว
  ก็ยังติดตามอยู่เมื่อมีเวลา จัดต่อไป รายการมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมผม
  สนใจหนังสือของสถาบันเดลคาเนกี้ ที่บอกว่าเล่มละ 200 กว่าบาท อยากอ่าน
  เพื่อประเทืองปัญญา ช่วยแนะชื่อหนังสือด้วย ขอบคุณ
  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านทั้งสองนับถือโปรดดลบันดาล
  ประทานพรให้ท่านทั้งสองมีพลังกาย พลังใจทำงานเพื่อตนและประเทศชาติ
  ในที่สุดต่อไป
  เสฐียรพงศ์

 204. ฟีดแบล็คดีจังคับ ผมเองก้อสนใจอยากได้ไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยคนนึงคับ

 205. I discovered this truly excellent web site to watch TV shows online has anyone else seen it?
  http://www.tvrampage.com

  What is your favourite site for TV episodes ??

 206. สวัสดีค่ะ
  ดิฉันเพิ่งเริ่มฟังค่ะ พอดีลุกขึ้นมากล่อมลูก นอนไม่หลับเลยเปิดวิทยุ มาเจอพอดี ฟังสนุกดี เมื่อก่อนเป็น sales ค่ะ พอได้ฟังรู้สึกมีไฟขึ้นมาทันที อยากขอ file blue ocean & เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

  ฟังเท่าที่โอกาสอำนวยค่ะ เพราะต้องดูแลบุตรค่ะ เผื่อว่าได้กลับไปทำงานอีกจะได้ ปรับไปใช้กับตัวเองค่ะ ขอบคุณมากคะ ที่มีรายการดีๆ เสียดายที่ เพิ่งได้ฟัง แต่จะติดตามต่อไปค่ะ

 207. เรียน คุณธันยวัชร์ และคุณอาทิตย์
  วันกล่อนผมฟังทางวิทยุพูดถึงอาจารย์กำลังแจกไฟร์โออิชิอยู่ ที่จะให้คลิกเข้าไปGoogleสมัครในFacebookแฟนคลับ สมัครให้เป็นแฟนคลับประจำจะได้รับไฟร์จากอาจารย์ธันยวัชร์เป็นประจำ ผมคลิกเข้าไปหลายครั้งก็ยังหาไม่เจอ วันนี้โชคดีคลิกเข้ามาที่นี้ ขอสมัครเป็นแฟนคลับประจำด้วย
  E-mail : lengboonthai@yahoo.com ,lengboonthai999@hotmail.com
  ขอขอบคุณครับ
  วุฒชัย เกียรติเจริญสกุล

 208. อาจารย์อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัยเป็นคนที่พูดดูถูกคนอื่นครับ ผมไม่ชอบเลย และคิดว่าหลายๆคนคงไม่าชอบ ผมดูรายการSMEตีแตกแล้วเห็นอาจารย์ วิจารย์ธุระกิจคนอื่นแบบดูถูกความคิดเขามากเลยครับ ทำให้คนอื่นเขาท้อ หรืออาจทำให้ะุระกิจเขาเจ๊งไปเลยก็ได้ครับ ผมว่ากรรมการอีกคนพูดดี พูดในเชิงแนะแนวมากกว่าครับ แต่อาจารย์นี่ชอบดูถูกเขามากเลยครับ

 209. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m totally confused .. Any
  suggestions? Appreciate it!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: